Det er flaut at vi gjør dette mot barna

  • Maja Enerhaug Egge (19)
netrygden er den mest betydningsfulle enkeltstøtten for å redusere fattigdom blant barnefamilier, skriver Maja Enerhaug Egge (19), 2. nestleder i Press.

Alt peker på at sosiale ulikhet kan føre til alvorlige konsekvenser for barn.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, har tredoblet seg siden begynnelsen av 2000-tallet. I dag er det snakk om 115.000 barn. Det er 115.000 for mye.

For å snu den negative trenden må vi blant annet forby kommuner å avkorte sosialhjelp og frata familier barnetrygd ved å endre på sosialtjenestelovens paragraf 18. Vi må gi mer midler til dem som trenger det mest.

Må bli ulovlig

Barnetrygden er den mest betydningsfulle enkeltstøtten for å redusere fattigdom blant barnefamilier. I Norge skal alle barnefamilier få utbetalt barnetrygd, uavhengig av familiens inntekt. Men dette er ikke realiteten.

Kommuner kan nemlig velge å se på barnetrygd som en del av familieinntekten når sosialhjelp beregnes. Gjøres dette, blir sosialhjelpen kuttet tilsvarende barnetrygden, og da tas barnetrygden fra dem som har aller minst.

Vi i Press – Redd Barna Ungdom krever at denne praksisen blir ulovlig, men regjeringen, til tross for deres ønske om å redusere de sosiale ulikhetene i Norge, vil ikke endre på lovverket.

Er ikke det å utjevne sosiale ulikhet mellom barn helt grunnleggende for å skape et mer rettferdig samfunn?

Ensomhet og utenforskap

Alt peker på at sosiale ulikheter kan føre til alvorlige konsekvenser for barn. Vi vet allerede at barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, oftere kjenner på ensomhet og utenforskap. Man ser blant annet at de ikke har mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn.

Videre viser en studie fra Folkehelseinstituttet at denne gruppen barn har opptil fire ganger så høy risiko for å bli diagnostisert med psykiske lidelser. Barnetrygden er ikke bare en liten sum. Den har mye å si for dem som trenger det.

Norge har gjennom FNs barnekonvensjon forpliktet seg til å sikre at barn ikke blir diskriminert. Til tross for dette tas fortsatt barnetrygden fra de fattigste barnefamiliene i 238 norske kommuner. Dette er sjokkerende når vi kjenner til konsekvensene av å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt.

Flaut at vi ikke gjør det

I Redd Barnas rapport «Barnetrygd for alle – unntatt de som trenger den aller mest?» uttrykker likevel flere av kommunene at de ønsker å få en slutt på denne praksisen.

Blant dem er Siri Blichfeldt Rydland, ordfører i Midt-Telemark kommune. På «Dagsnytt 18» oppfordret hun barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til å forby praksisen. Vi forventer at regjeringen lytter.

I dag er det er 115.000 barn for mange som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det er på tide at vi står opp for dem som trenger det mest. Og det er flaut at vi ikke gjør det allerede.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!