SiD

Venstres ja til EU kommer til å styrke vår klimatroverdighet

  • Hanna Lein-Mathisen (17), leder Oslo Unge Venstre
    Hanna Lein-Mathisen (17), leder Oslo Unge Venstre
EU er en ledestjerne i å sette ambisiøse klimamål og kutte utslipp, skriver Unge Venstre-politikeren.

Klimakrisen kan ikke kjempes av hvert enkelt land alene.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Et ja til norsk EU-medlemskap kommer til å styrke Venstres klimatroverdighet, ikke svekke det slik Ungdom mot EU hevder i Aftenposten 6. september.

Vi må satse på et grønt kontinent som samarbeider for vår europeiske fremtid. Klimakrisen kan ikke kjempes av hvert enkelt land alene. Jeg skal selv tale EUs sak på landsmøtet og satser alt på et internasjonalt klimafokus for Venstre.

Grenseløs klimakrise

Klimakrisen kjenner ingen landegrenser, og klimagassutslipp er pr. definisjon grenseløse. Grenseløse utfordringer krever overnasjonale løsninger. Gjennom flere tiår har EU ført en offensiv kamp innen klima- og miljøpolitikk internasjonalt. Innad i unionen kuttes det utslipp, utad legges det press på andre stormakter til å gjøre det samme. Fordi vi er sterkere sammen.

I fjor fikk Venstre gjennomslag for å forplikte Norge etter EUs ambisiøse klimamål. Klimaavtalen vi har inngått med EU, forplikter oss til å redusere utslippene fra transport, bygg, jordbruk, produkter og avfall med 40 prosent. Vi mottar klimabudsjetter tilsvarende målene våre. Dersom vi ikke klarer å kutte utslipp i tråd med utslippsbudsjettene våre, vil det medføre sanksjoner fra EU.

EU er en ledestjerne i å sette ambisiøse klimamål og kutte utslipp.

Står på sidelinjen

Blant annet satser EU stort på mer fornybar energi. Norge henger etter og eksporterer om lag 95 prosent av vår fossile gass til Europa. Dette er hverken bærekraftig eller økonomisk på lang sikt. Vi må samkjøre politikken vår med Europa, og vi trenger å være med å bestemme.

Hanna Lein-Mathisen (17), leder for Oslo Unge Venstre

Når retningen for kontinentet skal bestemmes, sendes norske representanter på gangen. Vi kan kun kjempe for å øke klimamålsetningene dersom vi får påvirkningsmuligheter ved forhandlingsbordet i Brussel. Mangelen på medvirkning er problemet med den passive rollen Norge i dag inntar. Norge føyer seg etter EUs mål og regler, men vi kan ikke gjøre stort mer enn å rope fra sidelinjen for å forme dem.

Verden stopper ikke ved norskegrensen. Vi må se utover for å nå nullutslippssamfunnet og løse fremtidens største trussel.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.