Ikke bare en kampsak for isbjørnene | Christine Evjen

  • Christine Evjen (19)
    Christine Evjen (19)
    Grønn Ungdom
Klimasaken blir omtalt som en kampsak for isbjørnene, skriver Christine Evjen (16).

Si ;D-innlegg: Vi kommer til å se en massemigrasjon.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

FN har estimert at over 200 millioner mennesker vil bli drevet på flukt fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer innen min generasjons levetid.

I forhold til det vi ser i dag, vil det bli en massemigrasjon uten like.

Dessuten vil ressursmangel trolig bli en stor årsak til krig i fremtiden. Likevel blir klimasaken fortsatt omtalt som en kampsak for isbjørnene.

I solidaritet med mennesker på tvers av landegrenser og generasjoner bør årets valg bli et klimavalg.

Det er ikke for sent å snu, men det krever kompromissløshet i klimapolitikken. Det er det kun Miljøpartiet De Grønne som er, så valget bør være enkelt.