Kongehuset gjør landet vårt bedre | Simon Omsland Zakariassen

Kongeparet under markeringen av dronning Sonjas 80-årsdag.

Si ;D-innlegg: Amerikanerne mislyktes i å utnevne en god leder i fjor. Det er her Norges kongehus kommer inn i bildet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

For omtrent 80 år (pluss noen dager) siden ble en dame med navn Sonja født.

I dag bruker vi en stor mengde skattepenger på en ordning fra før middelalderen, der makten gikk i arv.

Ordningen fungerte ved at den eldste sønnen i familien fikk suveren makt over et helt land når hans far døde eller ikke lenger kunne styre. Dette skjedde uten å ta hensyn til personens egenskaper.

Kongen skulle være allmektig. Mange trodde på en god og vis Gud som styrte gjennom kongen, hans utvalgte.

Folket valgte Trump

Senere tok man makten vekk fra kongehuset og ga den til folket. Selv den mest fattige uteliggeren har nå like mye makt som den rikeste handelsmannen, i teorien, når det kommer til valg av hvem som skal styre landet.

Kongefamilien under markeringen av dronningens 80-årsdag forrige uke.

De fleste vil nok si at demokratiet er en forbedring sammenlignet med eneveldet eller monarkiet, fordi demokrati øker kompetansen til lederne og fordeler makten på en måte som er mer rettferdig og minsker sjansene for maktmisbruk.

Men så kom nyhetene, sent en novembernatt i fjor: «Trump blir president i USA».

I dagene og ukene som fulgte, var det mange som ristet på hodet og lurte på hvor verden var på vei.

Av alle i hele USAs befolkning skulle altså denne rasistiske handelsmannen som blant hadde fått «a small loan of a million dollars» i startkapital fra sin rike far, og som blåser en sikring bare du nevner hendene hans, bli president? En person som gang på gang har ført krig mot mediene, og som ikke egentlig bryr seg om klimaforandringer?

Jeg tror faktisk at en monark, født og oppvokst i et slott, sannsynligvis ville gjort en bedre jobb. I denne omgang mislyktes folket i å utnevne en god leder, slik jeg ser det.

Og det er her Norges kongehus kommer inn i bildet: Jeg tror landet vårt blir bedre på grunn av det.

Kan være en klippe

I september 2016 holdt kong Harald en fantastisk tale, som jeg nesten er sikker på gjorde Norge litt mer samlet. Om Erna Solberg hadde holdt den samme talen, tror jeg ikke den hadde blitt like minneverdig eller hatt like mye kraft i seg.

Talen viste hvilken viktig rolle kongen har i vårt land. Han er uvurderlig siden han står utenfor politikken. Han kan være en klippe i Norge, som skaper en slags forutsigbarhet vi ikke kan oppnå når regjeringen skiftes ut hvert fjerde år.

Jeg mener på ingen måte at eneveldet burde gjeninnføres. Det jeg derimot mener, er at kongen og resten av hans familie samler Norge.

Før kunne én felles religion samle oss, men det går ikke i dagens multikulturelle verden. Og nå som det snart er stortingsvalg, er det også tydelig at vi ikke vil finne mange temaer de fleste partier er enig i.

Men én konge, ett felles overhode og fjes utad for Norge, dét kan vi samle oss under.

Og samtidig kan restene av eneveldet være et skrekksymbol på det som skjer når noen få personer ikke bryr seg om sine undersåtter over lengre tid.