SiD

Nynorsk er en bonuspakke!

Trodde du at nynorsk er bortkastet? Tro om igjen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Nynorsk burde være en del av undervisningen helt fra mellomtrinnet av, skriver Oscar (14).

Forskere ved NTNU i Trondheim har funnet ut at nordmenn som blir utsatt for både nynorsk og bokmål, får de samme positive effektene som en flerspråklig person.

Av nynorsk blir du altså smartere, mer kreativ, språklig bevisst og i mange tilfeller presterer du bedre i andre fag på skolen. Nynorsk er rett og slett en bonuspakke for deg som sliter på skolen, men også for deg som har lyst til å bli bedre generelt. Hvorfor ikke utnytte dette?

Bra for hjernen

Noen andre forskere mener at flerspråklige personer får en hjerne som eldes saktere enn andre. I et forsøk med 853 personer, der 262 var tospråklige, var resultatet at hjernen eldes saktere hos dem som var tospråklige.

Dette betyr at de som har to eller flere språk får bedre tankeferdigheter, og at for dem vil det ta lengre tid før demens oppstår.

Når du blir eldre og «de små grå» begynner å svikte, svikter de deg saktere. Nynorsk er altså bra for deg og din hjerne.

En halv million jobber

Det er også svært mange arbeidsplasser i det offentlige som krevet at du kan nynorsk. Du får altså bruk for nynorsk senere, det er ikke bare noe man lærer seg for kulturens skyld eller for å få en karakter, det er noe man må bruke i arbeidslivet.

At ungdommer lærer seg nynorsk på skolen, er bare positivt

Mange bruker nynorsk daglig. Selv om antallet personer som bruker bokmål er vesentlig høyere, er nynorskbrukere en selvsagt del av det norske samfunn. De har krav på å bli forstått og besvart på eget skriftspråk og må aldri bli nedvurdert på bakgrunn av språket sitt.

Bedre opplæring i skolen

Et stort problem er at skolene er altfor dårlige til å følge opp nynorskopplæringen. Noen skoler starter nynorskundervisningen i åttende, mens andre skoler venter helt til 2. termin i niende. Nynorsk burde være en del av undervisningen helt fra mellomtrinnet av.

Da hadde det føltes naturlig å ha nynorsk videre, og man hadde ikke trengt å lære seg et helt nytt språk fra bunnen av, midt oppi alt annet som skjer i ungdomstiden.

Det at ungdommer lærer seg nynorsk på skolen, er bare positivt, for da lærer man om norsk kultur, hjernen funker bedre og jobbmulighetene øker. Det er fordeler som kan gjøre en stor forskjell for deg. Nynorsk gjør deg bedre!

Les også:

Les også

  1. «lol» er favorittordet på både vest-, øst- og Sørlandet

  2. - De hardtarbeidende straffes med nynorsk

Oscar (14)