SiD

Vi må bøtelegge hatytringer på nett

  • Aleksander Snarheim (17)
    Aleksander Snarheim (17)
    Landsstyrerepresentant, Sosialistisk Ungdom
Politiet må få mandat til å bøtelegge hatytringer på nett, på samme måte som de i dag har mulighet til å skrive ut fartsbøter, skriver innsenderen.

Ikke alle ytringer er beskyttelsesverdige.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I Norge står ytringsfriheten sterkt. Dette er viktig for at vi skal ha et velfungerende demokrati, hvor alle kan ytre seg fritt uten frykt for konsekvenser. Likevel er det viktig at det går noen grenser for ytringsfriheten.

Ytringer som ikke har annet formål enn å spre hat, true eller skade en annen person eller en gruppe av mennesker, er ikke beskyttelsesverdige. Når ytringsfriheten brukes til å spre rasisme og fordommer, begrenser den andre menneskers ytringsfrihet.

Det er ofte jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn som utsettes for hatefulle ytringer i den offentlige debatten. Konsekvensen er at flere av disse ikke lenger vil delta, fordi hatet og rasismen ikke gjør det verdt det.

Aleksander Snarheim (17) er fylkesstyremedlem i Viken SU.

Senk terskelen!

I dag er diskriminerende og hatefulle ytringer straffbart. Men altfor ofte blir anmeldte saker henlagt på grunn av manglende ressurser, eller fordi politiet mener at det ikke foreligger brudd på lovverket. Dette må endre seg. Terskelen for å si at noe er en hatefull ytring, må senkes, politiet må prioritere å håndheve forbudet mot hatefulle ytringer og loven må bli mer tydelig.

For å få flere til å anmelde hatytringer til politiet må vi vise at det nytter å anmelde. Derfor må det opprettes hatkrimgrupper i alle politidistrikt. Dette ser vi fungerer i Oslo, og erfaringene derfra kan brukes i andre fylker.

Bøtelegge hatytringer på nett

Flere og flere opplever hatytringer på nett. På nett gjelder også lovverket, noe få vet om. Nesten alle unge er på sosiale medier i dag, og derfor må man rette fokus på de unge.

Få vet om rettighetene sine når man opplever hatytringer. Disse rettighetene bør vi lære om i grunnskolen og på voksenopplæringen.

Politiet må få mandat til å bøtelegge hatytringer på nett, på samme måte som de i dag har mulighet til å skrive ut fartsbøter. Dette vil gjøre at handlinger som allerede er straffbare, i større grad får konsekvenser, og at konsekvensene kommer raskere. Det vil være mindre belastende for den som utsettes for hatytringer på nett.

Vi er nødt til å ta kampen mot hatytringer for å få til en samfunnsdebatt hvor alle kan ytre seg uten å møte negative sanksjoner mot deg som menneske.

Demokratiet er avhengig av at alle kan ytre seg, ikke bare de som roper høyest.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også

  1. Skrivekonkurranse for unge: Lag en tale til besteforeldregenerasjonen!

Les mer om

  1. Ytringsfrihet