SiD

Russetiden er en tid med utestenging

  • Anna Amelcenkova
    Anna Amelcenkova
    17 år
For dem som ikke er med i gruppe, kan ofte russetiden være den verste perioden i skoleåret, skriver Anna (17).

Jeg skulle ønske at russetiden var mer som før.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det å bli utestengt kan ødelegge mye for et menneske. I russetiden er det mange som opplever akkurat dette. Det er for eksempel blitt veldig vanlig med russegrupper. Russegruppene er ofte veldig lukket, med egne klær, logo, sang og muligens buss.

Selv om det er lenge til russetiden, er det mange som allerede begynner å planlegge gruppene. Noen er ofte flere år i forveien.

Alt man prater om

Jeg har selv sett elever som sliter på grunn av dette. For dem som ikke er med i gruppe, kan ofte russetiden være den verste perioden i skoleåret. Det starter tidlig i tredjeklasse og varer frem til mai. Det eneste det er snakk om, er russetiden, og man vil nesten ikke komme på skolen.

Jeg vil fortelle om dette fordi jeg selv kunne vært i den posisjonen, men jeg var heldig. Jeg var heldig nok til å være på rett sted til rett tid. Hadde jeg ikke sittet med jentene jeg satt med den vårdagen i kantinen, tror jeg kanskje at jeg hadde blitt utenfor.

Anna Amelcenkova (17).

Ikke god nok?

De som ikke har noen å være med, kan tro at det er noe galt med dem. Jeg mener at det bare er tilfeldigheter som avgjør det. Slike tilfeldigheter kan få store konsekvenser på selvfølelsen. Man kan føle seg dårlig og ikke god nok. Slike følelser påvirker hverdagen og skolearbeidet, og det kan føre til at fremtiden ødelegges.

I vår gruppe er vi ganske mange. Vi går på forskjellige skoler og er fra forskjellige gjenger. Hvis alle skulle tatt med flere venner inn i gruppen, ville ikke gruppen fungert lenger og blitt altfor stor.

Russetiden nå handler om å være med i en populærgruppe, ha mange følgere på sosiale medier og drikke masse. Jeg skulle ønske at russetiden var mer som før, når foreldrene våres var russ. Da handlet russetiden om samhold, kjekke minner og feiring.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Russetid
  2. Skole