Fraværsgrensen er det viktigste verktøyet skolen har

Fraværsgrensen er ikke til for å straffe elever, skriver Oda Oline Omdal, nestleder i Agder Unge Høyre.

Nei, fraværsgrensen er kanskje ikke perfekt. Likevel er den viktig.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Kravene man stiller med fraværsgrensen, er det motsatte av å bry seg, skrev Lisa Marie Bredesen (SU) i Aftenposten Si ;D 2. juni.

Bredesen fremstiller fraværsgrensen som det som hindrer oss i å få vitnemål. Jeg tror kunnskapshull og fravær fra verdifull undervisning er et mye større hinder.

Fraværsgrensen er ikke til for å straffe elever. Den er et system som fanger opp elevene tidlig nok til at de kan få hjelp før dropper ut av skolen. Etter fraværsgrensen ble satt på pause i november, har fraværet økt.

Det har gjort det nærmest umulig for lærerne å fange opp alle som er borte fra skolen, og ikke minst å få med seg hvorfor. Fraværsmeldingen deres blir bare en av mange, og det er fare for at de får lite eller ingen oppfølging. Dette fordi det har vært mulig bare å si at man er syk.

Bekymret for økt frafall

Siden november i 2021 har vi hatt høyt fravær i min klasse. Det er svært lite sannsynlig at så mange er syke, men de er likevel borte av en grunn.

Problemet uten en fraværsgrense vil være at ingen fanger opp årsaken. Da kan flere elever droppe ut.

Fraværsgrensen som den er i dag, er kanskje ikke perfekt. Kanskje bør man regulere prosenten man kan være borte, ut ifra timeantall i fag. Eller kanskje helsesykepleiere bør kunne dokumentere fravær.

Likevel er det bedre å ha en fraværsgrense enn ikke å ha en. I koronaskolen har fraværet vært skyhøyt. Jeg frykter at det også fører til økt frafall.

Jeg tror at fraværsgrensen funker og er glad for at det sannsynligvis fører til at klasserommene blir fullere til høsten.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!