Mustafa-saken er ikke over

Fra venstre: Bjørn Norman, Synnøve Kronen Snyen, Hadle Rasmus Bjuland, Hulda Holtvedt, Simen Bondevik, Alberte Bekkhus, Lea Mariero, Nadine Al-Mustafa, Hans Jacob Huun Thomsen, Dorthea Enger, Simen Velle, Varin Hiwa og Vanessa Nystedt.

Vi gir oss ikke før Mustafa får bli i Norge.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Nå er det gått lang tid siden Mustafa vant i retten. Mange ganger etter at dommen falt, har vi hørt folk spørre om Mustafa har fått opphold eller ikke.

Det er et viktig spørsmål om en krevende prosess som ennå ikke er avgjort. Men selv etter at saken er vunnet i retten, er ikke prosessen over.

Nå må saken behandles på nytt av Utenlendningsnemda (Une).

Alle utlendingssaker som vinner i retten, faller fortsatt tilbake hos Une. Rettssystemet kan vurdere hvorvidt et vedtak i en sak er i tråd med lovverket, men ikke selve skjønnsvurderingen.

Une har ansvar for å komme med et nytt vedtak. Derfor er det fortsatt usikkert hva som vil bli utfallet.

Må bruke skjønn

Å være et klageorgan som Une innebærer at saksbehandlere og nemndledere får ansvaret for å tolke hva loven sier i en sak.

Saksbehandlere må bruke skjønn. De får dermed definisjonsmakt over hensynet til barnets beste, menneskelige hensyn og innvandringsregulerende hensyn.

Une har derfor følgende kjerneverdier som de ønsker å ivareta når de behandler utlendingssaker: pålitelig, åpen og respektfull.

I henhold til lovverket, Unes kjerneverdier og retningslinjer skal alle saker der det er grunnlag for tvil, behandles i en nemd med minst tre medlemmer.

Det er verdt å nevne at det er nemndleder alene som bestemmer hvorvidt det er grunnlag for tvil i en sak, og dermed også om den behandles i en stornemnd.

Tidligere har samme nemndledere som behandlet en utlendingssak i første omgang, behandlet samme sak på nytt. Men alle saker der det er grunnlag for tvil, skal behandles i en stornemnd.

Praksis i tråd med kjerneverdiene

Ifølge tall fra Unes årsrapport for 2020 ble til sammen 95 prosent av alle utlendingssaker i Une behandlet av nemndledere eller sekretariat alene.

Saksbehandlere kan bidra til at like saker får ulikt utfall. Dette bevises ved at Mustafas bror fikk opphold, men ikke Mustafa.

Vi forventer at Une nå utfører en praksis i tråd med sine kjerneverdier, som de selv har opplyst at de skal tåle å bli konfrontert med og minnet på.

«Desse kjerneverdiene skal vi også tole å bli konfronterte med og minnet på.»

Vi forventer at Une fremover utfører en praksis i takt med sine kjerneverdier.

For Mustafa-saken er ikke over, nå er det opp til Une.

Innlegget er signert av følgende:

Bjørn Norman, talsperson for støttegruppen til Mustafa Hasan

Synnøve Kronen Snyen, leder, Sosialistisk Ungdom

Hadle Rasmus Bjuland, leder, KrFU

Hulda Holtvedt, talsperson, Grønn Ungdom

Simen Bondevik, leder, Unge Sentrum

Alberte Bekkhus, leder, Rød Ungdom

Lea Mariero, leder, Press

Nadine Al-Mustafa, Senterungdommen

Hans Jacob Huun Thomsen, sentralstyremedlem, Unge Venstre

Dorthea Enger, Senterungdommen

Simen Velle, FpU

Varin Hiwa, leder, Oslo AUF

Vanessa Nystedt, Unge Høyre


Les også

Une anker ikke dommen i Mustafa Hasan-saken: Det er som om jeg svever, sier han.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!