Det er legitimt å rette søkelyset mot en lærers legning og samlivsform

  • Knut Jørgen Kirkeberg (21)
Jeg vil ikke ha en kristen tro som beveger seg med verden, men en kristen tro som beveger verden, skriver Knut Jørgen Kirkeberg (21) i Unge Høyre.

Lærerne ved kristne skoler skal ikke bare lære elevene algebra og spanske gloser. De skal også representere en kristen tro i klasserommet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

3. februar skrev Andrea Pracy, fylkeslederen i Møre og Romsdal Unge Venstre, i Aftenposten om homofobi ved «religiøse skoler». Det hun egentlig går i strupen på, er kristne skoler. Skoler som det er bred enighet om at skal få lov til å eksistere.

Norge er best på likestilling og arbeid mot diskriminering. Likevel høres det ut som Unge Venstre har funnet et massivt problem. Kristne høyskolers mulighet til å spørre om det religiøse synet til en jobbsøker settes under lupen. Dette er et unntak kristne skoler bør få fortsette å ha.

Lærerne skal representere kristendommen

Unge Venstres angrep er ikke begrunnet. Flertallet av de kristne høyskolene forfatteren refererer til, svarer de ikke benytter seg av unntaket i loven. Hvorfor nevnes ikke det? Hvorfor roser man ikke i stedet de kristne høyskolene for å utfordre sine egne verdigrunnlag?

Kristne skoler må få gjøre en helhetsvurdering av sine lærere. Dette er skoler som er bygget på verdier og en tro på en Gud de fleste i Unge Venstre ikke forstår.

Lærerne skal ikke bare lære elevene algebra og spanske gloser, men være en person som representerer en kristen tro i klasserommet. Det er derfor legitimt hvis en skole vil rette søkelyset mot en lærers legning og samlivsform.

Hva med koranskoler?

Hadde Unge Venstre virkelig stått for sine liberale ideer hadde de foreslått å kutte statsstøtten til de fleste høyskoler, ikke bare de religiøse.

Knut Jørgen Kirkeberg (21), Unge Høyre.

Privatlivet skal stå sterkt, det er vi enig om. Men hva med de kristne miljøenes private rom? Skal sekulariseringen få trenge helt inn til klasserommene deres? Selv når nesten ingen skoler benytter seg av unntaket de har?

Det finnes andre problemer når det gjelder skole og religion. Hvis en virkelig ønsker å rette søkelyset mot noe alvorlig, kan vi for eksempel snakke om koranskoler i Somalia. Det norske politiet er dypt bekymret over ungdom som står i fare for å bli radikalisert der.

Jeg vil ikke ha en kristen tro som beveger seg med verden, men en kristen tro som beveger verden.