Finanstilsynets forslag vil gjøre det mer utfordrende for unge å komme inn på boligmarkedet | Anette Sølvberg

  • Anette Sølvberg (21)
Forslaget gjør unge med ressurssterke foreldre fullt i stand til å kjøpe hus, men setter de andre på gaten, skriver Anette Sølvberg (21), bygdepolitisk nemnd, Nord-Trøndelag bygdeungdomslag.

Å eie bolig gir folk mer makt og trygghet i egne liv. Når det blir stadig vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet, tas denne muligheten fra oss.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

NRK skriver onsdag 11. september at forslaget til ny boligforskrift vil hindre 20.000 unge å kjøpe bolig neste år, og at Finanstilsynet mener mange har for mye gjeld.

Dette er sterkt opprørende og viser bare at Finanstilsynet ikke har skjønt det. Finanstilsynets bekymringer for økende gjeld blant den norske befolkningen og særlig blant oss unge er berettiget. Men i stedet for å oppfordre unge til i å investere i egen fremtid, vil nå Finanstilsynet gjøre det motsatte.

Uten investering blir det forbruk

Dette forslaget vil gjøre det mye mer utfordrende å komme inn på boligmarkedet.

Finanstilsynet ønsker å endre lånebeløpet du kan få i banken, fra fem ganger brutto årsinntekt til 4,5 ganger og gjøre det vanskeligere for bankene å vise skjønn i tilfeller der de som søker om lån, ikke innfrir kravene.

Å eie bolig gir folk mer makt og trygghet i egne liv. Når det blir stadig vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet, tas denne muligheten fra oss.

Ved å kjøpe bolig i ung alder binder du opp en del midler som går til avbetaling av huset, men det er også den beste investeringen du kan gjøre. Når unge må fortsette å leie fordi de ikke får lån, går pengene til forbruk i stedet for å bli en investering.

Klasseskille

Finanstilsynet uttrykker bekymring for at enkeltpersoner tar opp svært høye forbrukslån. Da må vi oppfordre de unge til å ta opp boliglån, som er en investering, i stedet for dyre forbrukslån og SMS-lån.

Finanstilsynet må heller se på tiltak mot økende forbrukslån i stedet for økende boliglån.

Å gjøre det nærmest umulig for ungdom uten kausjonister å ta opp lån bidrar også til det økende klasseskillet. Dette gjør unge med ressurssterke foreldre fullt i stand til å kjøpe hus, men setter de andre på gaten.

Vi i Nord-Trøndelag bygdeungdomslag mener at det bør bli lettere for unge å komme in i boligmarkedet, ikke vanskeligere.13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.