Nei, tusenvis av ungdommer dropper ikke skolen for å svartmale norsk klimapolitikk | Helle og Refsdal

Ungdommer i klimastreik foran Stortinget fredag 22. mars.

Å kreve at politikerne når klimamålene de selv har satt, er ikke å skape usunne og usaklige holdninger.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Onsdag ba Bendik Sæther Wessel skolestreikerne om å slutte å svartmale klimasituasjonen i Norge. Han mener vi heller burde fokusere på de gode tiltakene som gjennomføres.

Dessverre er det ikke skolestreikerne som svartmaler klimapolitikken i Norge. Det er politikerne selv som legger opp til utslippskutt som er milevis unna hva som er nødvendig dersom vi skal nå klimamålene våre.

Norge har aldri nådd et eneste klimamål

Om man leser Wessels innlegg, får man inntrykk av at Norges klimapolitikk langt på vei er vellykket. Men Norge er ikke verdensmester på å kutte klimagassutslipp.

Haldis Tjeldflaat Helle (21), nestleder i Natur og Ungdom
Markus Refsdal (16), leder, Hamar Natur og Ungdom

Vi har hatt klimamål i 30 år, og man skulle trodd at det hadde ført til at Norge var en ledende klimanasjon.

Dessverre har norske politikere aldri klart å nå et eneste klimamål de har satt seg, og etter alt å dømme kommer de ikke til å nå målet for 2020 heller.

Klimagassutslippene våre er fortsatt høyere enn de var i 1990. Dette er ikke en trend blant land vi liker å sammenligne oss med. Norge er ett av kun syv land i Europa som fortsatt har høyere utslipp enn i 1990.

I Sverige ble klimagassutslippene redusert med 25 prosent mellom 1990 og 2016. Norske ungdommer har gode grunner til å ta til gatene.

Gode tiltak, men de kommer sent

Wessel hevder at Regjeringen stadig gjør det lettere å velge mer miljøvennlig. Regjeringen endret i år flyseteavgiften slik at billettene ble billigere på 98 prosent av flyreisene. De fortsetter å bygge ut veiene over hele landet, mens utbygging av Intercity og elektrifisering av Trønder- og Meråker-banen får sluttdatoer stadig lenger inn i fremtiden.

Regjeringen har mye å gå på når det kommer til privatpersoners klimareduksjon, men de fortsetter også å legge til rette for fossilindustrien i Norge. Det er vår største utslippskilde, men norsk olje er også en bremsekloss i internasjonal klimahandling.

De viktigste klimatiltakene i regjeringens statsbudsjett i fjor var mer penger til Enova og vern av myr. Det er gode tiltak, men de kommer sent. De kommer sammen med stadig flere oljelisenser, fortsatt satsing på fossilindustrien og tilrettelegging for forurensende privatbilisme.

Tar ikke klimaendringene på alvor

Wessel skriver at vi ikke får endret klimaet over natten, og det stemmer, men vi får i hvert fall ikke stoppet klimaendringene dersom vi sitter på skolebenken og applauderer politikere, når jobben de gjør, ikke er god nok.

Jeg tror mange politikere er opptatt av klima og miljø, men de viser stadig at kortsiktige løsninger og profitt veier tyngre enn det burde når man står overfor en så enorm utfordring som klimaendringene.

En bærekraftig utvikling skal imøtekomme dagens behov og behovene til kommende generasjoner. Klimaendringene er her i dag, de tar allerede liv og koster allerede samfunnet enorme summer.

15.000 ungdommer over hele landet dropper ikke skolen for å svartmale norsk klimapolitikk. Vi gjør det fordi klimahandlingene går for sakte i en verden hvor det virkelig haster.

  • Les tidligere innlegg i denne debatten:
Les også

Markus Refsdal: «Bla, bla, bla», men hvor er handlingen?

Les også

Haldis Tjeldflaat Helle: Vi streiker for handling, ikke «toppmøter»

Les også

Bendik Sæther Wessel: Streikerne fremstiller det som om politikerne ikke bryr seg. Det er feil


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.