SiD

Vi har en klimakrise, men atomkraft er ikke løsningen | Milly Meyer

 • Milly Meyer (21)
  Milly Meyer (21)
  Russlandsutvalget, Natur og Undom
Sverige var tidlig ut med å bruke kjernekraft til energiutvinning. Mange av anleggene har etterhvert blitt faset ut, men fortsatt driftes reaktorer ved tre atomkraftannlegg. Dette anlegget ligger i Oskarshamn kommune i Småland.

Det er altfor mange negative sider ved atomkraft. La oss heller invistere i andre fornybare energikilder.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

18. februar skrev Johannes Banggren fra Unge Høyre i Aftenposten at atomkraft er løsningen på klimakrisen. Jeg er enig med Banggren om at det grønne skiftet er livsnødvendig, og at det å finne de beste løsningene for klimakrisen er utfordrende. Atomkraft er ikke løsningen på dette.

Dyrt og tidskrevende

En av de største utfordringene med atomkraft er den store mengden
radioaktivt avfall som er et resultat av produksjonsprosessen. I dag finnes det ingen tilfredsstillende langsiktige måter å lagre dette avfallet på.

Dette avfallet utgjør en risiko for mennesker og natur. Ifølge rapporten Nuclear Waste Report har Europa 60.000 tonn høyradioaktivt, brukt brensel som er i midlertidig lagring mens vi venter på gode, permanente løsninger. Disse lagringsplassene er ofte i nærheten av atomkraftverk, ubeskyttet fra eksterne sjokk som naturkatastrofer eller terrorangrep.

Invester heller i fornybare energikilder enn et atomkraftverk som må legges ned etter 30 år med budsjettsprekk, skriver Milly Meyer i Natur og Ungdom.

En annen utfordring ved bruken av atomkraft er at det er en dyr og langvarig prosess å få bygget et atomkraftverk. Dette kan ta opptil 20 år. Som eksempel kan vi se på Olkiluoto-anlegget i Finland. De begynte konstruksjonen av en tredje reaktor i 2005. Den vil ikke være produksjonsklar før tidligst mars 2021, hele fem milliarder euro over budsjett.

Vi trenger fornybare energikilder

Ikke bare er det dyrt å bygge et atomkraftverk, det er også dyrt å legge det ned etter endt produksjon. Dekommisjoneringsprosessen har vist seg å være dyrere enn man skulle tro, og ingen land har til nå klart å korrekt estimere kostnadene for dekommisjonering og lagring av atomavfallet.

Norge har 17 tonn atomavfall etter nedleggingen av forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden. Norsk nukleær dekommisjonering har en stor jobb foran
seg med å finne en forsvarlig måte å lagre dette på.

Fornybare energikilder blir mer konkurransedyktige. Invester heller i det enn et atomkraftverk som må legges ned etter 30 år med budsjettsprekk både i bygging og nedlegging og en stor radioaktiv avfallshaug vi ikke vet hvor vi skal gjøre av.


Les også:

Les også

 1. Vi må investere midler fra oljefondet i fornybar energi

 2. Kjernekraft kan bidra til å stanse klimakrisen

 3. Vi trenger et grønt skifte som er sosialt rettferdigLes mer om

 1. Atomkraft
 2. Fornybar energi
 3. Avfall
 4. Lagring
 5. radioaktiv
 6. Natur