SiD

La de sterkeste bære tyngst

Koronadugnaden må derfor være mer enn å bare handle på butikken for naboen. Har man mye, har man også muligheten til å bidra mer.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Hytte, feriehus eller fritidsbåter bør verdsettes til 100 prosent av markedsverdi, så man betaler mer skatt og avgifter som reflekterer at dette faktisk er en del av folks formue, skriver innleggsforfatterne.
  • Se nederst for artikkelforfatterne

Forskjellene mellom de som har svært mye og resten av oss, blir større, også her i Norge.

Lavinntektsfamilier er for eksempel overrepresentert på statistikker over barneastma i Oslo, de eier sjelden egen bolig, og barna har som oftest mindre anledning til å være med på fritidsaktiviteter.

Dugnadsånd også når korona er over

Har man en stor formue eller arver mye, har man muligheten til å bidra mer. Derfor vil vi i Grønn Ungdom at de som arver mye, skal betale mer i avgift, og at de som har stor formue, skal betale mer i skatt.

På grunn av korona er 400.000 arbeidsløse og er avhengige av hjelp fra resten av samfunnet for å klare seg. Samtidig mister staten milliarder av kroner som skulle blitt brukt til å gjøre hverdagen bedre for folk flest.

Koronadugnaden må derfor være mer enn å bare handle på butikken for naboen. Dugnadsånden må også gjelde etter krisen er over, og innebære at de som har stor formue eller arver mye betaler mer enn det de gjør i dag.

Fra venstre øverst: Helena Hertzberg Bugge, Ingvill Kristine Skau Jensen og Juni Helene Alicia Sol Romero y Cordero Berg-Nielsen. Fra venstre nederst: Nora Selnæs, Sofie Sinnes og Mira Henriette Skaane Reinvang.

Hytte, feriehus eller fritidsbåter bør for eksempel verdsettes til 100 prosent av markedsverdi, så man betaler mer skatt og avgifter som reflekterer at dette faktisk er en del av folks formue.

Rike må bidra mer

I en tid hvor forskjellene øker mener vi også at arveavgiften må gjeninnføres, og at formuesskatten må gjøres mer progressiv, samtidig som det ikke går for hardt utover folk med normal inntekt og formue.

Det norske samfunnet er et spleiselag, og da må også de som har mest penger bidra mer enn det de gjør i dag. Vi vil ha høyere formueskatt for dem med formue på over 50 eller 100 millioner. Med andre ord må vi ta fra de rike og gi til de fattige.

Grønn Ungdom vil likevel verne om de små bedriftene og gründerne, derfor skal ikke formueskatten gjelde for arbeidende kapital, som gravemaskiner, gaffeltrucker og symaskiner, de første tre årene.

Vi i Oslo Grønn Ungdom mener Miljøpartiet De Grønne må ta et tydelig standpunkt om formue og arv på landsstyremøtet senere i april. Velferdsstaten vår trenger at dugnadsånden og giverviljen ikke bare er forbeholdt korona.

Signert:

Mira Henriette Skaane Reinvang (13), varamedlem i Oslo Grønn Ungdom

Sofie Sinnes (13), medlem i Oslo Grønn Ungdom

Helena Hertzberg Bugge (15), nestleder i Oslo Grønn Ungdom

Juni Helene Alicia Sol Romero y Cordero Berg-Nielsen (16), styremedlem i Oslo Grønn Ungdom

Ingvill Kristine Skau Jensen(20), økonomiansvarlig i styret til Oslo Grønn Ungdom

Nora Selnæs (21), leder i Oslo Grønn ungdom13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Grønn Ungdom
  2. Oslo
  3. skatt
  4. Samfunnet
  5. Koronadugnad
  6. Arv
  7. Kapital