SiD

Nye tiltak må testes ut for å redusere forskjeller i Osloskolen | Katja Busuttil

  • Katja Busuttil (20)
    styremedlem Oslo Unge Venstre
Sosial bakgrunn har en stor innvirkning på miljøet man vokser opp i, og for enkeltindividet, skriver Katja Busuttil (20).

Si ;D-innlegg: Én mulighet er å kvotere elever med mindre privilegert bakgrunn inn på videregående skoler med ressurssterke elever.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

NIFU-rapporten fra 2017 viste store forskjeller mellom Oslos videregående skoler når det kommer til fullføring av skolegang. Ikke helt tilfeldig har det seg slik at flere vestkant- og sentrumsskolene ligger langt over gjennomsnittet.

På den andre siden har man østkantskolene, der flere av skolene ligger under gjennomsnittet. Dette sosiodemografiske problemet som har oppstått i Oslo, er ikke et ukjent problem.

Mikse elever

Likevel virker det som at lite blir gjort med utfordringen når politikere som Torbjørn Røe Isaksen (H) tidligere har avvist forskning og påstår et godt arbeid. Men godt arbeid er nettopp det som mangler og trengs på flere av skolene i øst, som i flere tilfeller preges av vold og kriminalitet.

Det er tidligere blitt foreslått overvåking, og på Bjørnholt VGS har de valgt sikkerhetskontroll. Det kan hende at enkelte føler seg tryggere med dette tiltaket, men dette er ikke en løsning på det grunnleggende problemet.

Det ideelle hadde kanskje vært å mikse alle elevene i Oslo for å eliminere utfordringsskolene.

Dette er vanskelig å få til i praksis, men noen tiltak må til. Unge Venstre-politiker Sarah Zahid har tidligere kommet med utspill om bussing. I kommentarfeltene ser jeg negative holdninger til dette, men ironisk nok er det ingen som klarer å komme med bedre forslag.

Positiv diskriminering

I Norge er vi kjent med positiv diskriminering gjennom velferdsstaten. Alle har i teorien samme muligheter, men i praksis viser Osloskolen at dette ikke er tilfelle.

Det finnes likevel måter man kan endre problemet på. Blant annet gjennom kvotering.

Å gi elever med mindre privilegert bakgrunn mulighet til å gå på en skole med ressurssterke elever og et ambisiøst skolemiljø, kan være bra for både elevene som kvoteres inn, men også for å bekjempe fordommene som skapes av segregeringen i Oslo.

Ikke minst er det viktig å løfte elevene på de svakeste skolene gjennom tettere oppfølgning i diverse fag.

Dette krever at det ansettes flere kompetente lærere som kan konsentrere seg om mindre grupper med elever. Like viktig er det å utføre dette uten å ta nødvendige ressurser fra de sterkere skolene.

Forskjellene i de ulike bydelene kan ikke trylles bort med magi. Flere tiltak må til for å endre på mønsteret.

Bare faktumet at elever på enkelte skoler hyppig utøver vold, er vel et klart SOS-signal på at oppfølgning og endring er nødvendig. For å få dette til er det viktig at problemet blir tatt på alvor og at ikke minst nye tiltak prøves ut.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Vil du lese mer om Osloskolen?

Les også

  1. Fritt skolevalg forsterker segreringen i Oslo-skolen | Sarah Zahid

  2. Protesterer mot å flytte skolemillioner fra vest til øst

  3. Fokuset på geografi skaper en ny, delt by | Oscar Husebye


Les mer om

  1. Overvåking
  2. Skole og utdanning
  3. Oslo