SiD

Pappas liv kunne ikke reddes, men sykepleierne dempet smerten. Ekstra gratulerer med dagen til dere. | Maria Igland

  • Maria Bonita Igland (19)
    landsstyrepresentant for Hordaland Sosialistisk Ungdom
Bildet er av Maria Igland som barn og faren hennes.

Si ;D-innlegg: Dere bidrar til å få Norge til å gå rundt.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I dag feirer vi 1. mai: arbeidernes internasjonale kampdag. På denne dagen feirer vi de menneskene som får Norge og resten av verden til å gå rundt.

Dette er en dag for blant annet å feire landets bussjåfører, renholdsarbeideren på skoler i hele landet, kassebetjeningene, lastebilsjåfører og norske helsefagarbeidere.

Særlig helsefagarberne har betydd ekstra mye for meg i den mest sårbare tiden av livet mitt: Da faren min ble kreftsyk.

Fire måneders sykdomsforløp

Mot slutten av 2017 ble faren min diagnostisert med tynntarmskreft, en sjelden krefttype som årlig rammer 7000 mennesker i Europa. Sykdomsforløpet hans varte i fire måneder.

Jeg så faren min være inn og ut av sykehuset som følge av reaksjoner på cellegiftkuren han gikk på.

I den vonde og handlingslammede situasjonen fikk jeg oppleve hvor dyktige og viktige helsefagarbeidere er. Til tross for at pappas liv ikke kunne reddes, dempet sykepleierne mye av smerten.

Norske helsefagarbeidere utfører en av de viktigste oppgavene i dette landet.

Som helsefagarbeider tar du vare på landets pensjonister. Du er et støtteapparat for rusavhengige, en del av hverdagen til ungdommer med psykiske utfordringer og en støttespiller for dem som er så nedbrutt av sykdom at de ikke klarer seg på egen hånd.

Nedprioritert og undervurdert

Til tross for denne innsatsen er yrket likevel nedprioritert og undervurdert. En rapport fra Spekters Tallrapport viste at i snitt er 63 prosent av helsefagarbeidere deltidsansatte.

90 prosent av arbeidsplassene i helse- og omsorgssektoren er tatt opp av kvinner. Som følge av deltidsarbeid utsettes arbeidstager for ubekvemme og uforutsigbare arbeidstider, og arbeidslønnen er lavere.

En konsekvens av dette vil kunne være at det er enda høyere terskel for å holde seg hjemme når man er syk, nettopp fordi man er avhengig av en allerede redusert lønn for å få endene til å møtes.

At norske helsefagarbeidere, som tilhører en av de viktigste samfunnsgruppene i dette landet, møter konsekvensene av en rasert arbeidsmiljølov er frustrerende og skammelig.

Å redde liv tar tid, og ofte er en stor del av jobben det å skape en tillit mellom pasient og helsearbeider.

Med deltidsstillinger blir dette enda mer utfordrende, og resultatet blir fort at den tilliten og tryggheten mange syke trenger å oppleve, forsvinner.

Rett til heltid

Arbeidernes internasjonale kampdag er en dag for å markere solidaritet og de kampene som er vunnet, men det er også en dag for å markere de kampene som gjenstår.

Blant dem er retten til heltid, fordi et trygt og forutsigbart arbeidsliv alltid skal være en selvfølge.

Så gratulerer med dagen, alle verdens arbeidere, og en ekstra takk til alle i helse- og omsorgssektoren. Dere bidrar til å få Norge til å gå rundt – også i tilfeller hvor et menneskeliv ikke er til å redde.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. 1. mai
  3. Arbeidsliv
  4. Kreft