SiD

Det var ikke på norskkurs jeg lærte norsk. Regjeringen må snu | Wanjing Li

  • Wanjing Li (16)
Selv om jeg bare snakket engelsk, selv om jeg ikke forsto hva de andre snakket om på skolen, så fikk jeg likevel venner, skriver debattanten.

Si ;D-innlegg: Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk begynne i en ordinær klasse rett etter at jeg flyttet til Norge.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Jeg heter Wanjing, går på Drammen Videregående og bor i Vikersund. For snart tre år siden flyttet jeg fra Kina til Norge.

I regjeringens nye politiske plattform under temaet «innvandring og integrering» står det: «Regjeringen vil sørge for at elever som kommer til landet uten fullført grunnskole, ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok»

Før jeg flyttet til Norge kunne jeg ikke norsk, og jeg ble derfor plassert i voksenopplæringen i Modum sin ungdomsklasse.

Ved siden av begynte jeg også på ungdomsskolen. Jeg var på voksenopplæringen to eller tre dager i uken, og på ungdomsskolen i en ordinær 9. klasse resten.

Takknemlig

Det er jeg veldig takknemlig for. For selv om jeg bare snakket engelsk og ikke forsto hva de andre snakket om på skolen, fikk jeg likevel venner. Venner som pratet norsk til daglig.

Jeg bestemte meg for å gjøre alt jeg kunne for å lære dette språket så fort som mulig. Så jeg jobbet hardt, begynte å prate norsk to måneder etter jeg begynte på skolen.

Etter hvert ble norsken min «for god», og jeg sluttet på voksenopplæringen slik at jeg kunne begynne på skolen på fulltid.

Men jeg lærte ikke norsk på norskkurs.

Jeg lærte norsk ved å lese norske bøker, oversette nesten hvert eneste ord i hele boken for å lære meg nye ord. Jeg ble rettet av lærerne, pratet med vennene mine på norsk, husket uttalen deres og ble rettet på når jeg sa noe dumt.

I tillegg ble jeg kjent med nordmenns tenkemåte og den norske kulturen.

Jeg lærte om hva som er viktig for norske familier. Jeg lærte ting man ikke lærer seg på norskkurs.

Nå går jeg mitt første år på forskerlinjen og er aktiv i Humanistisk Ungdom.

En god start

For barn og ungdom, spesielt for dem som nylig har flyttet til et helt nytt sted og ikke kjenner noen, er de aller første månedene de aller viktigste.

Det er den tiden som avgjør hvilke venner man får. Ved å plassere dem i velkomstklasser eller i voksenopplæringen ender de som oftest opp med å finne venner som prater samme språk, som også er innvandrere.

De kan selvfølgelig være gode venner, men det er vanskelig å bli bedre i norsk av å henge sammen med folk som ikke snakker norsk.

Mange nordmenn er redde for innvandrermiljøer fordi de bare omgås folk som også er innvandrere og bruker et språk nordmenn ikke forstår.

Men, hvis innvandrere ikke blir tatt imot av det norske samfunnet fra starten av, er det enda vanskeligere og kanskje umulig for dem å føle seg hjemme.

Ikke å plassere nyankomne i grunnskolealder i ordinære klasser før de har «behersket norsk godt nok» er med andre ord ikke en god måte å snakke om integrering på. Etter min mening bør unge i denne alderen plasseres i ordinære klasser så fort som mulig.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Ungdom
  3. Integrering
  4. Språk
  5. Modum
  6. Innvandring
  7. Norge