Regjeringen burde skrote hele fedrekvoten | Emma Erlandsen

  • Emma Erlandsen (20), leder for Bergen Unge Høyre
Vi driver symbolpolitikk over hodene til familiene som kun ønsker det beste for sitt barn, skriver Emma Erlandsen i Unge Høyre.

Internrevisjonen ung: Høyre kan ikke kalle seg et familieparti så lenge foreldrepermisjonen er tredelt.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det offentliges oppgave er å støtte opp under familien, ikke styre dem, sier Høyre.

Hvis vi virkelig mener dette, hvorfor lot vi Venstre få gjennomslag for å detaljregulere permisjonen til nybakte foreldre?

Vi bør heller skrote hele fedrekvoten og la familiene fordele ukene fritt.

Familiepartiet Høyre

Høyre har alltid vært et parti som har kjempet for familien som det viktigste sosiale fellesskapet i samfunnet. Vi erkjenner at familien vet bedre hvordan de vil innrette seg selv enn staten.

Dette prinsippet måtte dessverre vike for å beholde regjeringsmakten og fører nå til at friheten til flere tusen familier innskrenkes. Det er ikke godt nok.

Høyre kan ikke kalle seg et familieparti så lenge foreldrepermisjonen er tredelt, der mor og far bare kan fordele stakkarslige én tredjedel av hele perioden mellom seg.

Erna og regjeringen må ta til fornuft, mener debattanten.

Er det viktigere å detaljstyre en av familiens mest sårbare og vanskeligste perioder for å tvinge frem likestilling, enn å la familiene selv få fordele de betalte permisjonsukene?

Ulønnet permisjon

Ingen familier er like, og alle er i hver sin unike situasjon. Noen ganger er det ønske om at mor skal være mest hjemme med barnet, og andre ganger er det motsatt.

Jeg tror det beste for barnet er når familiens ønsker og hverdag blir tatt hensyn til, ikke straffet, av regjeringen.

Noen argumenterer for at betalt foreldrepermisjon er et velferdstilbud man ikke trenger å benytte seg av dersom man ikke vil ha tredelingen. Konsekvensen av ordningen er at mødre i 2017 tok ut 66 prosent mer ubetalt foreldrepermisjon enn i 2008, ifølge NAV.

Det kan selvsagt være flere grunner til økningen, men det viser at mødre har et sterkt ønske om å være lenger hjemme med babyen sin. Det må vi ha forståelse for, uten at vi beskylder mødrene for å ville stjele tiden fedrene får med sin nyfødte.

Symbolpolitikk

Vi kan ikke legitimere en tredelt permisjonsordning som et likestillingsredskap når det ikke har innvirkning på likestillingen i arbeidslivet.

I 2018 konkluderte IFS-rapporten med at selv om fedrene tar ut flere permisjonsuker, førte det ikke til positiv endring i mødrenes lønns- og karriereutvikling i årene etter fødselen da fedrekvoten gikk fra seks til 10 uker i 2009.

Vi driver symbolpolitikk over hodene til familiene som kun ønsker det beste for sitt barn, men som ikke får frihet og tillit til å fordele ukene selv.

Jeg tror alle familier ønsker det beste for sitt barn. Dagens tredeling av foreldrepermisjonen gir lite fleksibilitet og forståelse for dem som ikke passer inn i det rigide systemet, og svekker familien som institusjon.

Erna og regjeringen må ta til fornuft og innføre fri fordeling av foreldrepermisjonen.

Les også:

Les også

Barn bør få morsmelk i minimum ett år | Hansen, Øydgard og Bruun

Les også

Aftenposten mener: Norsk foreldrepermisjon er svært raus. Den bør også brukes til å fremme likestilling.

Les også

Her har opposisjonen brukt makten sin: Solberg har måttet svelge 40 kameler


Enig? Uenig? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.