SiD

Det er ikke filosofisk svada, men sunn fornuft å legalisere rusmidler | Ola Berg Edseth

  • Ola Berg Edseth (19)
    formann, Oslo Vest FpU

Skadeomfanget fra urene stoffer varierer. Derfor burde det falle under myndighetenes ansvar å kontrollere kvaliteten all den tid 5,1 prosent av befolkningen røyker cannabis årlig, mener Ola Berg Edseth. Bildet er fra Colorado i USA. Foto: Stein J. Bjørge

Internrevisjonen ung: Det er ikke statens oppgave å gripe inn når borgernes handlinger ikke begrenser andres frihet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Immanuel Kant definerte statens oppgave som å fordele friheten likt mellom alle borgere. Ifølge filosofen skulle myndighetene først gripe inn hvis en borgers handlinger krenket andres friheter. Med andre ord vil myndighetene i en ideell tilstand være en forutsetning for enkeltindividets frihet, ikke en hindring.

Kants tankegang er like aktuell i dag, særlig i narkotikadebatten. Regjeringen bør ikke straffe borgere som begår handlinger som ikke begrenser andres frihet.

Istedenfor at man fortsetter den feilslåtte narkotikapolitikken man har ført i altfor lang tid, er det på tide å igangsette reformer.

Må lovliggjøre rusmidler

Et steg i riktig retning er å lovliggjøre og regulere alle rusmidler. Ikke bare fordi folk må kunne ta ansvar for sine egne handlinger, men også fordi det innebærer en rekke praktiske fordeler.

Et vesentlig problem med stoffene som går i omløp, er at ingen myndighet kontrollerer stoffets kvalitet eller sammensetning. Skadeomfanget fra urene stoffer varierer. Derfor burde det falle under myndighetenes ansvar å kontrollere kvaliteten all den tid 5,1 prosent av befolkningen røyker cannabis årlig.

Hadde man legalisert alle rusmidler, ville man være i stand til å kontrollere produsenten og sørge for en stopper av finansieringen av kriminelle nettverk, påpeker Ola Berg Edseth (20). Foto: Dan P. Neegaard

Gjennom en legalisering kan myndighetene sørge for at stoffene er rene og ikke inneholder farlige mengder virkestoffer. Kjøperne blir kontrollert på lik linje med andre produkter med aldersgrense, og det svarte markedet - som er grobunn for mye gjengkriminalitet - mister en betydelig del av levegrunnlaget.

Gjenger finner ny grobunn gjennom narkohandel

I tillegg må man se konsekvensene av narkotika-krigen Nixon satte i gang i 1971. Bare i 2016 var det 23.000 kartell-relaterte drap i Mexico. Taliban finansierer en vesentlig del av virksomheten sin gjennom opium- og cannabis-handel. I vår egen hovedstad finner gjenger ny grobunn gjennom narkohandel.

Hadde man legalisert alle rusmidler, ville man være i stand til å kontrollere produsenten og sørge for en stopper av finansieringen av kriminelle nettverk.

Påstander om at det er en direkte sammenheng mellom legalisering og forbruk holder ikke vann. I 2004 publiserte amerikanske helsemyndigheter en sammenligning mellom cannabis-vanene i Amsterdam og San Francisco.

Mens cannabis hadde vært lovlig i Nederland siden 1970-tallet, var det et generelt forbud mot narkotika i California. Sammenligningen konkluderer med at sosiale normer har mer å si for cannabis-forbruket enn lovens rammer.

Nye arbeidsplasser

Andre steder som Colorado, hvor mildere stoffer ble legalisert i 2012, viser hvordan lovliggjøringen ikke bidrar til økt ungdomsbruk. Derimot har det bidratt til store skatteinntekter for lokale myndigheter og nye arbeidsplasser i den legale rusnæringen.

Bruk av narkotika vil aldri være uproblematisk. Kontrollert legalisering er likevel et vesentlig bedre alternativ enn dagens situasjon hvor svarte markeder opererer uten noen som helst skattlegging eller kvalitet- og alderskontroll.

Det er på tide at Regjeringen anerkjenner at det ikke er statens oppgave å gripe inn når borgernes handlinger ikke begrenser andres friheter. Det er ikke bare filosofisk svada. Det er sunn fornuft.

Her finner du flere innlegg av Ola Berg Edseth:

Les også

  1. Regjeringen må innse at folketrygden er blitt for sjenerøs | Ola Berg Edseth

  2. Internrevisjonen ung: Regjeringen dreper kapitalen | Ola Berg Edseth


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Legalisering
  3. Narkotika