SiD

Osloskolen funker! | Oscar Chr. Husebye

  • Oscar Chr. Husebye (18),
    elevrådsleder, Ullern videregående skole
Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) anklages blant annet for å krenke, ydmyke og skremme ansatte i Utdanningsetaten.

Skolebyråden kaller Oslo-skolen et tankskip som må snus. Da bør alle foreldre og elever reagere.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Varslersaken mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har gjennomsyret den offentlige debatten den siste tiden. Byråden anklages blant annet for å krenke, ydmyke og skremme ansatte i Utdanningsetaten.

I tillegg anklages hun for å ha utlevert sensitiv informasjon om en Osloskole-elev, holde tilbake en viktig rapport om «testregimet» i Osloskolen og for å instruere etaten om å kjøpe tjenester fra sin tidligere arbeidsgiver.

Drøy kost

Dette er drøy kost. Som elev i mitt siste år i Osloskolen er jeg oppgitt over hvordan én byråd har klart å opprøre så store deler av det sentrale skole-Oslo.

Politikere har et ansvar for å oppføre seg skikkelig og respektere de underordnede fagpersonenes ytringer og uttalelser.

Osloskolen skal være kunnskapsskolen, og da må politikerne faktisk også høre på dem som styrer skolen, enten det er lærere, rektorer eller direktører.

Oscar Chr. Husebye

Det som imidlertid er mer alarmerende, er den diskrediteringen byråden samtidig gir alle elevene, som det tross alt handler om.

Når byråden i Dagsavisen sier at hun skal «snu et tankskip», bør alle foreldre og vi elever reagere.

Osloskolen er landets beste skole. Den har best resultater. Er best på å løfte oss faglig og særlig dem som trenger det mest. Den er mest effektiv og billigst i landet.

Om byrådet vil kalle skolen et tankskip, er det i alle fall et tankskip som bør holde stø kurs mot nye høyder.

«Testregimet» hjelper oss

For å holde kursen og gjøre skolen enda bedre, må man bruke all kunnskapen vi kan. Man kan ikke navigere et tankskip uten kunnskap om skipets tilstand og farvannet rundt.

Kunnskap om hva jeg trenger å bli flinkere på, hva skolen min kan gjøre for å gi bedre vurdering for læring.

Kunnskap om at «testregimet» i Osloskolen faktisk hjelper oss, og at det ikke tar mye tid i timene. Kunnskap om at Osloskolen, lærerne, direktørene og elevene er noe å være stolt av.

Jeg går på en pionérskole i så vel lokal som internasjonal sammenheng. Ullern videregående skole er fantastisk heldig. Ikke bare for å ha et mangfold av studieretninger, støttende rådgivningsteam og fantastisk skolebygning, men også for å være enestående som en skole i et direkte samarbeid med kreftforskning, næringsliv og Radiumhospitalet.

Med forskere i hvit frakk som deler kantinen og skolefaglig samarbeid med prosjekter, forelesninger, praktiske oppgaver og helt spesielle muligheter på løpende bånd.

Det er sånn Osloskolen bør være. En foregangsskole som tør å samarbeide med forskning og næringsliv på mange videregående skoler.

En skole som tør å sette krav til oss og teste oss. En skole som tar vare på oss og som løfter oss.

Det burde være byrådens fokus og holdning. Det er mulig Osloskolen er et tankskip, men da er det jammen meg også et flaggskip.

Oscar Chr. Husebye er også 2. nestleder i Oslo Unge Høyre.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Inga Marte Thorkildsen
  2. Skolepolitikk