SiD

Hvor er kvinnesynet i debatten om menneskeverd? | Maria Bonita Igland

  • Maria Bonita Igland (19)
    feministisk leder, Sosialistisk Ungdom
Hvilket menneskeverd er det egentlig KrF forsvarer når de velger å sette et ufødt menneskes behov over levende kvinners behov og rett til selvbestemmelse? spør innleggsforfatter.

Si ;D-innlegg: Vi må snakke litt, Hareide.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I disse dager raser det en debatt rundt Unge Venstres forslag om å utvide abortfristen til 24. uke.

I forbindelse med dette har KrF trukket inn menneskeverdsspørsmålet i debatten: som de tilsynelatende mener at nedprioriteres når man igjen skal diskutere abort.

Oppi alt rabalderet om når et foster blir til et menneske og hvor etisk forsvarlig det er å utvide abortfristen så lenge, klarer jeg ikke la være å tenke følgende: Hvor blir det av kvinnesynet i debatten om menneskeverd?

Maria Bonita Igland (19)

Hva forsvarer de?

Abortloven i Norge fyller i år 40 år. Siden den gang har synet på kvinners rett til å bestemme over egen kropp endret seg drastisk, men likevel har vi de siste årene sett at det fremdeles er noen som henger etter.

I 2014 ble dette tydelig da forslaget om reservasjonsrett kom på bordet. I 2016 så vi det igjen da KrF fremmet et forslag om å innføre «obligatorisk refleksjonstid» i opptil to døgn for kvinner som ville utføre abort.

Som om ikke det var nok, fortsetter Knut Arild Hareide å spille på en fremstilling om abort som om det er snakk om å «ta livet av barn», som han beskriver det i leserinnlegget sitt i NRK.

I likhet med Hareide er jeg også bekymret for menneskeverdet, for hva for et syn på kvinner og vår selvbestemmelse er det egentlig KrF fremmer når de omtaler abort som det å ta livet av barn? Hvilket menneskeverd er det egentlig KrF forsvarer når de velger å sette et ufødt menneskes behov over levende kvinners behov og rett til selvbestemmelse?

Les også

Les også Ola Didrik Saugstad: Nå ønskes det å abortere fostre som i det fleste tilfeller overlever. Når har et foster menneskeverd?

Selvbestemmelse på alvor

Ofte når spørsmålet om abort og utvidede abortfrister blir diskutert i den offentlige debatten, er fokuset rettet mot fosteret inni mors mage. Man snakker sjeldent om personen som bærer det.

Premisset for debatten har fullstendig ekskludert de kvinnene som faktisk bærer fosteret og som skal leve med det valget de tar. Når dette er realiteten av abortdebatten også i 2018, er det god grunn til å være bekymret for menneskeverdet.

For når utvidede abortfrister blir omtalt som å ta livet av barn, da tar man faktisk ikke kvinners selvbestemmelse på alvor – og det er farlig. Veldig farlig.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Abort
  3. Svangerskap
  4. Knut Arild Hareide