SiD

Det er ingen grunn til at vi ikke skal lete etter mer olje | Charite Bjørnås

  • Charite Bjørnås (18)
Ekspertene mener at det fortsatt er mye olje igjen i havet utenfor norskekysten, så hvorfor ikke bruke den? spør Charite Bjørnås (18).

Si ;D-innlegg: Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring, og like viktig er det å ta vare på den.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Som medlem i Fremskrittspartiets Ungdom ønsker jeg å gi et klart nei til en styrt reduksjon av hele oljeutvinningen.

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring, og like viktig er det å ta vare på den.

Ekspertene mener at det fortsatt er mye olje igjen i havet utenfor norskekysten, så hvorfor ikke bruke den? Det er ingen grunn til at vi ikke skal lete etter mer olje.

Grunnlag for bosetning og arbeidsplasser

Petroleumsindustrien har vært avgjørende for Norge med tanke på velferd, vekst og velstand.

Ressursene i havet har vært et godt grunnlag for bosetning og arbeidsplasser. Vi må fortsette å lete etter oljen, og det er teknologien som forhåpentligvis kommer, som kommer til å avgjøre hva som er forsvarlig og trygt for miljøet.

Oljeprisen har falt, og flere tusener har mistet jobben sin. Vi er i en tid der å få flere i arbeid er viktig.

Fremskrittspartiet og FpU ønsker å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det vil bety færre permitterte og arbeidsledige, samt tusenvis av nye arbeidsplasser.

Les også

Støre svikter ungdommen, men AUF er tause | Hulda Holtvedt

Gi tilgang på nye områder

I tillegg ser vi at Arbeiderpartiet ikke står opp for oljen. Arbeiderpartiet sier nei til å konsekvensutrede hele området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

La det være klinkende klart: Oljeindustrien vil være en viktig vekstmotor i norsk økonomi og vår største inntektskilde i mange tiår fremover – selv med varierende oljepris.

Det viktigste vi kan gjøre for å beholde dagens arbeidsplasser, og samtidig skape nye, er nettopp å gi oljenæringen tilgang på nye områder å lete.

Vi i FpU ønsker å gjennomføre en konsekvensutredning av disse områdene.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Oljeindustrien
  2. Oljebransjen