Minister for dobbeltmoral

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i salen under Stortingets muntlige spørretime i februar. Er Eide statsråd i Dobbeltmoral-departementet eller i Klima- og miljødepartementet? spør debattanten.

Klima- og miljøministeren skåler for natur og vern med den ene hånden – og utbygging av vei med den andre.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I november beskyldte klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) den forrige regjeringen for å ha bygget «kokko-mye motorvei». Videre uttalte han at «vi skal i hvert fall ikke fortsette sånn som vi har gjort, å bygge i hytt å pine».

Snaut fire måneder senere har den samme ministeren godtatt å endre på en verneforskriftverneforskriftVerneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. for å bygge nettopp en motorvei gjennom Lågendeltaets naturreservat.

Er Espen Barth Eide statsråd i «Dobbeltmoral-departementet» eller i Klima- og miljødepartementet?

«Nå er det naturens tur»

I desember var ministeren i Montreal i Canada, og sammen med 192 andre land var han med på å vedta en historisk naturavtale. Eide kunne stolt fortelle pressen at det endelig var naturens tur.

Samtidig kunne miljøbevegelsen i Norge feire at Miljødirektoratet sa nei til E6-bygging gjennom Lågendeltaet naturreservat. Hadde vi endelig fått en ny retning i norsk miljøpolitikk?

I januar gjestet Eide Haugetun Folkehøgskole hvor Natur og Ungdom avholdt sitt landsmøte. Da han i møte med ungdommene skulle nevne positive klima- og miljøhendelser fra året som hadde gått, trakk han frem Miljødirektoratets vedtak om å verne Lågendeltaet som en seier for miljøet. Var gleden ekte, eller lot han bare som?

Vil bygge likevel

I februar bestemte nemlig regjeringen at den vil gjøre endringer i verneforskriften for å få bygget motorveien gjennom Lågendeltaet. Plutselig var ikke en miljøseier en miljøseier, og naturen som var blitt lovet sin tur, måtte nok en gang vike for motorvei.

Miljøbevegelsen var selvsagt fortvilet på naturens og fuglelivets vegne. Men regjeringen hevdet at den hadde landet på den beste løsningen. For hvem? Miljøet?

Det blir vanskelig for regjeringen å overbevise meg og alle andre som kjenner til konseptet nedbygging og motorvei, om at ny firefelts høyhastighets motorvei over Lågendeltaet er et miljøtiltak.

Skål for vern og utbygging!

Når Eide svekker rettsvernet til naturen, svekker han også sin egen troverdighet. Miljøministeren vår tillater endringer i verneforskrifter, samtidig som han beskylder andre for å bygge «kokko-mye» vei.

Eide er i ferd med å skape et tidsskille i norsk politikk og forvaltning: Vern er ikke lenger vern.

På tide å se seg selv i speilet? Hadde han gjort det, hadde han sett at han skåler for natur og vern med venstre hånd – og vei og utbygging med høyre. Hva vil Espen Barth Eide bli husket som? Minister for miljø og klima eller ministeren for dobbeltmoral?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!