SiD

Parken skal være for alle!

Unge Høyre ønsker å legge til rette for at flere skal drikke alkohol i en park. Samtidig vet vi at mange ønsker å benytte seg av parker uten å bli plaget av alkoholpåvirkede mennesker.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
De fleste som har møtt sterkt alkoholpåvirkede mennesker vil si det hadde vært betryggende om politiet kunne vist dem bort fra en park med hjemmel i loven, skriver Leon Bafondoko (18).

Unge Høyres valgkampbudskap er å avskaffe alkoholloven § 8–9 første ledd nr. 5. Det er loven som gjør det straffbart å drikke alkohol på offentlig sted, som i en park.

Leon Bafondoko (18), nestleder i AUF Trondheim

Fredag var det 94 dager igjen til kommunevalget og i den anledning publiserte Unge Høyre sin valgkampplakat på Facebook med følgende tittel: «I dag gjøres vanlige mennesker som nyter en pils i parken til lovbrytere. Unge Høyre vil fjerne forbudet mot å nyte alkohol på offentlige steder og heller bruke politiets ressurser på viktigere oppgaver.»

Må skape rusfrie områder for barn og unge

Unge Høyre ønsker å legge til rette for at flere lovlig skal kunne drikke alkohol i en park, samtidig som vi vet at det er mange barnefamilier og ungdommer som ønsker å benytte seg av disse uten å bli forstyrret eller plaget av alkoholpåvirkede mennesker.

Dette er en av de viktigste samfunnssakene Unge Høyre setter på dagsordenen frem mot kommunevalget.

AUF mener det er viktig at politiet bruker ressurser på å skape trygge og rusfrie områder hvor barn, ungdommer og voksne kan være seg selv og ha et sted hvor de slipper fyll.

Fjerning av loven vil ikke redusere misbruk

Alkoholforbruket til nordmenn har økt med 40 prosent de siste årene, og målet for oss er at det alltid skal jobbes kontinuerlig for at flere mennesker ikke misbruker alkohol og blir avhengige.

Unge Høyres forslag kommer ikke til å hjelpe med å redusere alkoholforbruket og misbruket vi har i Norge.

Vi ønsker å gi ungdom frihet til å være i en park uten å føle seg utrygge og redde for å møte fulle folk.

Det er mange som opplever at det er ubehagelig med berusede mennesker. De fleste som har møtt sterkt alkoholpåvirkede folk vil si det hadde vært betryggende om politiet kunne vist dem bort fra en park med hjemmel i loven.

Viktigere saker å sette på dagsordenen

Vi som samfunn står overfor utrolige mange utfordringer som innskrenker enkeltmenneskets frihet.

Derfor kjemper AUF kampen mot mobbing i skolen, for nok helsesøstre til barn og unge, billigere busstilbud for ungdom og nye skolebygg for elevene. Det er disse sakene vi setter på dagsordenen frem mot høstens valg.

Unge Høyres forslag ender ikke med en rolig pils i parken; det ender med fyllefester, «vorsing» og «nachspiel»

Vi ønsker å gi ungdom frihet til å være i en park uten å føle seg utrygge og redde for å møte fulle folk.

Unge Høyres forslag ender ikke med en rolig pils i parken; det ender med fyllefester, «vorsing» og «nachspiel». Det gir knuste flasker og ølbokser strødd rundt omkring i parkene.

Fører til vold og hærverk

I tillegg medfører misbruk av alkohol til økt risiko for vold, bråk og hærverk. Det er dette vi skal forebygge og skjerme barn og unge fra.

Unge Høyres frihetsforståelse er en kamp for å fjerne styring og regulering bare for å gi frihet til noen få. Noen mener det å nyte en pils i parken er viktig.

For oss i AUF er fellesskapets frihet viktigere.

Unge Høyre svarer kritikken:

Les også

  1. Kristian vil la deg drikke øl og vin i parken, men møter motstand

  2. Må vi absolutt drikke oss fra sans og samling for å skape minner?

  3. Ikke englebarn - bare giftfri

  4. Russefeiring året rundt

Leon Bafondoko (18)

Les mer om

  1. AUF
  2. Alkohol