Det er ikke rettferdig å fjerne eksamenskarakterene til tidligere kull

  • Piriyal Kohulan (21)
Når eksamen skal avlyses andre år på rad, bør det settes i gang tiltak for de eldre søkerne som har avlagt eksamen, mener debattenen.

Men her er en mulig løsning.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Da alle eksamener i videregående skole ble avlyst i fjor, ble også tidligere videregåendeelever født i 1999 og 2000 rammet. De tidligere elevene hadde selv hatt flere eksamener, men ble nødt til å søke på høyere utdanning i konkurranse med et helt eksamensfritt kull.

Ta mange år

En del av dem som ikke hadde søkt høyere utdanning rett etter videregående, kom ikke inn i fjor på grunn av forhøyede poenggrenser. De måtte sette et år av livet på vent. Siden skriftlig eksamen avlyses også i år, blir det kanskje mange flere.

Det vil ta flere år før snittene blir normale igjen, og disse elevene må bruke flere år på å ta opp fag for å konkurrere i ordinær kvote i stedet. Å avlyse eksamen går dessuten ikke kun utover førstegangssøkere, men også utover søkere i ordinær kvote.

Det er viktig å poengtere at avgangskullet har hatt et tøft år, og det er forståelig at en avlyst eksamen er rettferdig for disse. Men når eksamen skal avlyses andre året på rad, bør det også finnes rettferdige løsninger for alle andre som skal søke i førstegangskvoten for siste gang.

Piriyal Kohulan (21), student ved UiO.

Forslag til tiltak

Noen tenker at det er en løsning å fjerne eksamenskarakterer i opptaket, men dette er ikke rettferdig. Flere kan også ha gjort det bra på eksamen, og for dem kan det bli en ulempe.

En mulig løsning er å la elever som hadde avgangseksamener i 2019, søke seg inn på alle studier med poenggrensene fra opptaket i 2019. Altså å reservere plasser for elevene dette gjelder, med poenggrensene som gjaldt det året de hadde avgangseksamener. Dette blir i mine øyne den eneste rettferdige løsningen. På denne måten kan elevene konkurrere likt om studieplassene, på tross av ulike vurderingsgrunnlag.

Det blir ofte sagt at pandemien ikke skal hindre noen i å komme videre i livet, og jeg håper vi finner gode løsninger som fungerer for alle.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.