SiD

Islam trenger ikke en reformasjon. Det er vi som trenger dypere forståelse

  • Troende (21)
Det kan virke som Gud er borte, men husk at læreren alltid er stille under prøven, skriver debattanten.

Si ;D-innlegg: Vi må ikke glemme at livet er en test. Det er visse ting som er forbudt, som legningen min for eksempel.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Svar til «En tidligere muslims bekjennelse», som ble publisert på Si ;D 13. juli.

Jeg pleide å være i samme båt som deg, men så fant jeg ut at jeg måtte utforske båten i stedet for å gå planken.

Jeg vet ikke hvor «streng» religiøs oppvekst du hadde, men vi alle har en form for «indoktrinert» oppvekst, om du vil, som skal bane i vei for fremtiden vår.

Tenk på utdanningssystemet i samfunnet. Det virker som tortur og fangenskap for mange unge. Men skolen gir oss et godt grunnlag som vi bygger videre på senere i livet.

Vi hater kanskje skole, lekser, eksamener og fraværsgrensen, men de er der for vårt eget beste selv om de virker litt «strenge».

Homofili en test

Jeg var ikke særlig glad i den religiøse oppveksten, men i dag takker jeg foreldrene mine. For den bygde et godt grunnlag for den troen jeg selv senere har bygget videre på.

Dessuten vektla de hvordan jeg kunne bli et bedre menneske, en bedre muslim, og lykkes i dette og det neste livet.

Husk at islam oppmuntrer oss til å reflektere over sannheten og ikke blindt godta ordene til forfedrene våre. Islam vektlegger også tålmodighet, ydmykhet og barmhjertighet (se Koranen 25:64).

Siden du setter spørsmålstegn ved de islamske verdiene, la meg spørre deg: Er det på bakgrunn av din egen rene fornuft og refleksjon, eller er tvilen et biprodukt av stoffet du har lest og omringet deg med, altså et resultat av den sekulære tankegangen som promoteres i samfunnet?

Les også

Les den frafalnes tekst: En tidligere muslims bekjennelse

Kan du med sikkerhet si at måten du tenker på nå, ikke er en indirekte «indoktrinering» av hvordan samfunnet vil at du skal tenke?

Som homofil muslim kan jeg fortelle deg at Gud skapte meg akkurat slik han ville. Homofili er en synd, men likevel er jeg homofil. Det må være en feil, sant? Langt ifra!

Vi må ikke glemme at livet er en test. Det er visse ting som er forbudt. Hadde vi reformert testen slik at alle fikk 6-ere i matte, hadde det ikke lenger vært en prøve.

Stille under prøven

Likevel skal jeg være enig at noe av det som ble nevnt i oppveksten, ikke holdt vann. Men foreldrene våre gjør sitt beste, resten er vår oppgave å utforske.

Jeg oppfordrer deg til å søke islam på nytt fra et nytt perspektiv. Prøv å ta deg en tur til lokale moskeer og foredrag, og snakk med praktiserende ungdommer.

Man blir overrasket av at det finnes mange reflekterte muslimer som har resonnert seg frem til sin egen islam.

Islam trenger ikke en reformasjon. Vi trenger en dypere forståelse av religionen vår.

Livet skal være litt utfordrende – det er opp- og nedturer, og det er ofte vi får feil bilde av religionen vår.

Feil fokus fører til at vi glemmer hvorfor vi egentlig eksisterer. I slike tider må vi friske opp troen og oppsøke Gud og be om hjelp.

Det kan virke som Gud er borte, men husk at læreren alltid er stille under prøven.

Mer om tematikken? Vi anbefaler:

Les også

  1. Eksmuslimer i Norge forteller: Derfor bryter vi med islam

  2. Sumaya Jirde Ali (19): Muslim på dine premisser? Aldri

  3. Kronikk: Ikke forklar all elendighet i verden med islam. Det holder ikke vann

  4. Kolbein Brede: Mennesket har ingen egenverdi i islam

  5. Stadig flere unge søker seg til bokstavtro islam

Les mer om

  1. Homofili
  2. Islam