Flere ungdomspartier vil øremerke midler til helsesøster. – En dårlig idé, mener Unge Høyre

  • Inger Lise Hammerstrøm
    Inger Lise Hammerstrøm
Alle ungdomspartiene er enige i at det må satses på flere helsesøstre, men er uenige om hvordan.

Det bevilges rekordmye penger til helsesøstre. – Dessverre har flere kommuner valgt å bruke pengene på andre ting, mener Tord Hustveit, leder i Unge Venstre.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Unge Venstre: Håper unge stiller spørsmål til lokalpolitikerne

– Helsesøstre bør være tilgjengelige for elever flere dager i uken. Lett tilgang på informasjon og hjelp er et godt tiltak for å bedre særlig unges psykiske helse, sier leder i Unge Venstre, Tord Hustveit.

Han trekker frem at det er blitt bevilget rekordmye penger til flere helsesøstre de siste fire årene.

Helsesøstre bør være tilgjengelige for elever flere dager i uken mener leder i Unge Venstre, Tord Hustveit.

– Dessverre har flere kommuner valgt å bruke pengene på andre ting. Jeg håper derfor mange unge stiller spørsmål til sine lokalpolitikere om hvorfor de nedprioriterer unges helse, selv når de får bevilget penger til det, sier Hustveit. Han mener opptrappingen av midlene må fortsette, og at det må vurderes øremerking dersom kommunene ikke følger opp.

Les også

Denne saken er en del av Aftenpostens spesial for unge velgere. Les mer om prosjektet her

AUF: Helsen til ungdom er viktigere enn store skattekutt

– Arbeiderpartiet går til valg på at det skal være en helsesøster på skolen hver eneste dag. Slik at dem som trenger noen å snakke med alltid møter en åpen dør, sier AUF-leder Mani Hussaini.

AUF-leder Mani Hussaini

– Vi har råd til dette fordi vi mener at helsen til oss ungdom er viktigere enn store skattekutt til Norges aller rikeste, slik Frp og Høyre har prioritert, sier Hussaini.

Les også

Les også: – Det verste vi vet er å henge lappen utenfor kontordøren som sier at vi ikke er tilbake før neste uke

FpU: Gir Ap- og Sp-kommunene skylden

– Regjeringen har bevilget én milliard mer til skolehelsetjenesten i fjorårets budsjett. Det har resultert i flere helsesøstre, men problemet er at kommunepolitikerne ikke bruker de bevilgede midlene på helsesøstrene, sier leder i Fpu, Bjørn-Kristian Svendsrud.

Bevilg mer penger til helsesøstre, sier Fpu-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.

– 75 prosent av landets kommuner er styrt av Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, og da synes jeg det er betimelig å rette en pekefinger mot dem, som ikke følger opp.

– Blir de øremerkede midlene brukt riktig i kommuner med Frp-ordfører?

– Det håper jeg da inderlig, men så har Frp kun fem ordførere i dette landet, sier Svendsrud. Han mener det må bevilges mer på neste statsbudsjett, og at det er avhengig av vilje fra Stortinget og kommunene, for at midlene skal bli brukt riktig.

Les også

Under 21 år med mye på hjertet? Slik sender du leserinnlegg til Aftenposten Si ;D!

Sosialistisk Ungdom: Ønsker skolepsykolog på alle skoler

– Det holder ikke å ønske seg flere helsesøstre, sier leder i Sosialistisk Ungdom, Andrea Sjøvoll.

Vi må sikre at helsesøster er til stede hver dag på alle skoler, sier SU-leder Andrea Sjøvoll.

– Vi må øremerke midler slik at vi vet hva pengene går til. Vi må sikre at helsesøster er til stede hver dag, på alle skoler i Norge. I tillegg ønsker vi at det skal være tilbud om skolepsykolog på alle skoler, sier Sjøvoll.

Unge Høyre: Vil ikke straffe kommunene med øremerkede midler

– Høyre vil kreve at hver kommune skal ha èn helsesøster innen utgangen av 2018. Det kommer til å bli kjempeviktig for å få et lavterskeltilbud for barn og unge, sier leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise.

Høyre krever at hver kommune skal ha èn helsesøster innen utgangen av 2018, sier Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Han er ikke enig i at midlene skal øremerkes.

– Det er gjerne færre elever per helsesøster i mindre kommuner. Å øremerke alle midlene vil derfor straffe de kommunene som allerede gjør en god innsats for å få flere helsesøstre i den norske skolen, sier Tonning Riise.