Bør 16-åringer få stemmerett?

  • Vilde Sundstedt Baugstø
- Myndighetsalderen i Norge er 18 år og jeg syns man skal få stemme når man er myndig, sa Håkon Andreas Flydal fra Unge Høyre under debatten om stemmerett for 16-åringer. Agnes Nærland Viljugrein (AUF) var ikke enig. Til venstre sosiolog Guro Ødegård og moderator Ingeborg Senneset.

AUF argumenterte for, mens Unge Høyre argumenterte mot under debatt på Nobels Fredssenter.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Er stemmerett for 16-åringer det som skal til for å engasjere ungdom i politikk? Dette var ett av flere spørsmål som ble stilt under Nobels Fredssenters debatt om stemmerett for 16-åringer.

I år får 16— og 17-åringer stemme ved 20 kommuner i landet. I 408 kommuner får de ikke det.

Med på debatten var Håkon Andreas Flydal fra Unge Høyre Aker, Agnes Nærland Viljugrein fra Oslo AUF og sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Guro Ødegård.

Vil du lese mer om temaet?

Les også

Her er fem argumenter for og mot stemmerett for 16 åringer

— Vi ser en ungdomsgenerasjon med et økende politisk engasjement som begynte allerede før 22. juli 2011. Men vil det øke det politiske engasjementet blant unge å gi 16-åringer stemmerett? Det vet vi ikke, påpekte Guro Ødegård som fikk første innlegg i debatten.

- Hvorfor er 16 bedre enn 14?

Agnes Nærland fra AUF tror imidlertid stemmerett for 16-åringer er veien å gå. Hun påpekte at den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år, og at når ungdom er gamle nok til å bli dømt for lovbrudd så bør de også være gamle nok til å påvirke dem.

— Jeg tror vi får et bedre demokrati hvis vi senker stemmerettsalderen og gjør demokratiet vårt så representativt som mulig. På den måten får ungdom mulighet til å påvirke hverdagen de er en del av, påpekte hun.

Håkon Andreas Flydal fra Unge Høyre er ikke enig med Nærland. Under debatten understreket han at myndighetsalderen i Norge er 18 år, og at derfor bør man først stemme når man er 18.

— 16-åringer har ikke lov til å stille til valg, og jeg mener at man bør ha mulighet til å stille selv når man stemmer. I tillegg tror jeg man må si stopp et sted. Hvorfor er for eksempel 16 år bedre enn 14 eller 12 år, spurte han.

Mer politisk undervisning i skolen

Selv om det var uenighet om stemmerettsspørsmålet, var alle debattdeltakerne likevel enige om at det må undervises mer i politikk i grunnskolen. Guro Ødegård understreket dessuten viktigheten av måten man snakket om politikk på med barn og unge.

— Forskning viser at når ungdom blir spurt om de er interessert i politiske spørsmål så er engasjementet lavt. Men når de blir spurt om de er opptatt av samfunnsspørsmål, så er de veldig engasjert, påpekte hun.

Hva mener du? Bør 16-åringer få stemmerett? Diskuter i kommentarfeltet.