- Ensomhet største årsak til frafall i videregående skole

79355702-jUGfFC_0wW.jpg

En undersøkelse viser at ensomhet er en større årsak til frafall i videregående skole enn foreldrenes utdanning og elevenes karakterer fra ungdomsskolen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

«Jeg er han som sitter på bakerste rad i klasserommet, som ingen legger merke til. Jeg er redd for å trenge meg på. Jeg er redd for å bli avvist», skrev «Ensom gutt (16)» tidligere i sommer.

I likhet med mange andre ungdommer har han skrevet til Aftenposten om ensomhet det siste året.

Som del av en reportasje om forskningsfunn skolepolitikere bør merke seg, skrive Gemini om en studie som sier at nettopp sosiale relasjoner er med å avgjøre om eleven vil fullføre videregående skole. 30 prosent av ungdommene som dropper ut av videregående skole oppgir ensomhet som årsak.

Ensomhet viktigere enn foreldres utdannelse

Det er førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn og professor Per Frostad ved Pedagogisk institutt, NTNU, som har funnet ut hvorfor så mange elever dropper ut fra den videregående skolen. Nærmere hver tredje elev har ikke fullført i løpet av fem år.

Les også Anneli Onas innlegg:

Les også

Jeg er en 3-er i matte, ergo er jeg en 3-er i livet. Slik følte jeg det

Førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn

— Ensomhet er den største årsaken til at elevene tenker på å slutte. Det er det samme om elevene gjør det bra eller dårlig på skolen. I vår undersøkelse er denne faktoren sterkere enn foreldrenes utdanning og elevenes karakterer fra ungdomsskolen, sier førsteamanuensis Mjaavatn.

Sosialt miljø avgjør

Frostad og Mjaavatn har gjennomført en spørreundersøkelse hvor over 2000 elever deltok. Resultatene forteller at det sosiale avgjør om eleven vil fullføre den videregående skolen. Opplevelse av ensomhet, mangel på venner og dårlig forhold til læreren har mye å si.

Leder i Elevorganisasjonen Kristoffer Hansen er ikke overrasket over resultatene.

— På videregående er det lett å bli en i mengden. På barne- og ungdomsskolen er det trygge klasser og god oppfølging, men på videregående er det lett å føle at man ikke blir sett.

Ensom (19) skriver:

Les også

«Jeg hater bursdagen min»

Etterlyser ressurspersoner i skolen

Duoen fra NTNU mener skolene må jobbe bedre med det sosiale miljøet mellom elevene, men også mellom lærer og elev. Denne tankegangen støttes av Elevorganisasjonen.

— Vi må ikke være redde for å bryte opp i det formelle. Skoleturer, leirskole og andre sosiale tiltak sørger for god trivsel blant elevene. I tillegg til dette bør helsesøster, sosialpedagogiske rådgivere, psykologer og miljøarbeidere være tilstede, sier Hansen.

Leder i Elevorganisasjonen Kristoffer Hansen

Si ;D er på snapchat: @aft.sid. Send oss gjerne din snap om ensomhet eller skriv innlegg: sid@aftenposten.no.

Førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn
IMG_5893-eLPrJjEzkt.jpg
Leder i Elevorganisasjonen Kristoffer Hansen
IMG_5894-KRjGvEA6x5.jpg