Høyre er for liberale i verdispørsmål | Preben Dimmen

Jan Tore Sanner (bildet) var imot, men Høyres landsmøte vedtok å tillate eggdonasjon. Det kan være lurt å stoppe opp og se seg selv i speilet, mener Preben Dimmen.

Internrevisjonen ung: Nå som mennesket skal være sin egen gud og eksperimentere med moralgrunnlaget, bør gudsrollen tas på alvor. Høyre er for liberale i verdispørsmål.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Gjennom vedtaket om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, har Høyre tatt nok et steg i en verdiliberal retning.

Ungdomspartiet er hakket mer liberalt, og nå i juni vil landsmøtet blant annet debattere forslag om å legalisere narkotiske stoffer.

Les også

Høyres sier ja til eggdonasjon, ja til at enslige kan få assistert befruktning, men nei til surrogati

Det har vært et målrettet arbeid i Unge Høyre å påvirke moderpartiets bioteknologiske standpunkter i en liberal retning.

Den yngre garde ser ut til å ha betydelig innflytelse på den eldre. Unge rådgivere er mer etterspurt.

Våre hjemmelagde englevinger

Som det største konservative partiet på Stortinget er det kritikkverdig at man legger seg på en såpass liberal linje i verdispørsmål

Vi lever fra før av i et verdirelativistisk samfunn hvor tradisjonelle strukturer som kjernefamilien og det kristne menneskesynet er blitt tilsidesatt.

Det bør derfor være en idé for konservative nordmenn som forvalter makt, å stoppe opp og tenke over de sosiale utviklingene som har forekommet de siste 50 årene.

Det virker som den kristne grunnmuren som vårt samfunnsliv er bygget på, er glemt.

Preben Dimmen er en av fem spaltister som hver uke kritiserer eget voksenparti i Si ;D.

Muligens er det fordi vi svever så høyt over den med våre hjemmelagde englevinger. Friedrich Nietzsche erklærte Guds død på 1800-tallet og mente at det var menneskene som hadde drept Ham med sine vitenskapelige gjennombrudd og akselererende rasjonalitet.

En av hans spådommer var at kulturens inkorporerte moral ikke ville overleve etter tapet på gudstro i befolkningen.

Vi synser oss frem

Mennesket måtte dermed konstruere sitt eget moralske kompass for å orientere seg i fremtiden. Rasjonalitet var en kandidat til å fylle gudsrollen.

På sett og vis har den lykkes i det. Når vi diskuterer moralske spørsmål i dagens diskurs, brukes ikke lenger religiøs visdom eller religiøst språk så mye.

Vi synser oss frem og godtar til slutt en liberalisering, så lenge den ikke umiddelbart viser seg å ha demonstrerbare konsekvenser.

«Slippery slope» er et legitimt argument, og ser vi 50 år tilbake i tid, var dagens radikale endringer i synet på familie, seksualitet, kjønn og menneskeverd varslet.

Maraton, ikke sprint

Det må eksistere en reell verdikonservativ skanse i Norge. Per dags dato har man bare små demninger og en overflod av sosialliberale strømmer. At et land har sterke fløyer og syn fra mangfoldige hold, er et sunnhetstrekk for et vestlig demokrati.

Samtidig er det uklokt å la utvalgte krefter påvirke for kjapt og radikalt, for det skaper uforutsigbarhet rundt hvordan samfunnslivet på sikt vil utarte. Det er et privilegium at vi kan la samfunnsendringer være maraton, ikke sprint.

Nå som mennesket skal være sin egen gud og eksperimentere med moralgrunnlaget, bør Høyre tre inn i gudsrollen med varsomhet og ta den på alvor.

Det kan være lurt å stoppe opp og se seg selv i speilet. Kanskje får sidesynet øye på noe verdifullt som ligger bak oss.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Mer fra Preben Dimmen? Les disse: