SiD

Lærertettheten er for lav | Marie Staberg

  • Marie Staberg (15)
Når man ikke har nok lærere til å hjelpe alle i klassen, vil noen falle utenfor, skriver Marie Staberg (15).

Si ;D-innlegg: Gi oss flere lærere.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Jeg mener at lærertettheten er altfor lav. For de aller fleste er skolen en hektisk arena, hvor vi er nødt til å prestere til enhver tid.

Vi vil alle mestre og vise at vi kan. Derfor er det utrolig viktig at vi som elever har nok lærere som kan hjelpe oss, slik at vi kan mestre en hektisk skolehverdag.

Tilpasset en gjennomsnittlig elev

Noen har bedre forutsetninger enn andre. Skolen er tilpasset en gjennomsnittlig elev som det dessverre finnes få av.

De elevene som forstår og engasjerer seg i fagstoffet, kommer til å fortsette å jobbe.

Siden vi har for få lærere, har de ikke tid til å se den enkelte. Det tærer på både elever og lærere.

De som er skoleflinke, kan miste gnisten på grunn av mangel på utfordringer. Mens elever som sliter på skolen, ikke kommer til å starte på leksen hjemme siden de ikke fikk hjelp og mestring på skolen.

Viktig med mestringsfølelse

I dagens skolesamfunn mener jeg at det er for få lærere. Det er store klasser på få fagutdannede lærere. Ungdommer i dag, også kjent som generasjon prestasjon, trenger å føle mestring.

Mestringsfølelse er en viktig del av vår hverdag. Når man ikke har nok lærere til å hjelpe alle i klassen, vil noen falle utenfor.

De vil hverken orke å engasjere seg på skolen eller med hjemmearbeid.

Derfor ønsker jeg flere lærere i skolen. Lærere som kan se den enkelte, oppmuntre og som tør å utfordre. Kjære politikere, gi oss flere lærere.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Lærere