SiD

Med verdens største kaldtvannskorallrev og torskebestand, er havområdet utenfor Lofoten helt unikt | Einar André Friis-Olsen

  • Einar André Friis-Olsen (14)
Ifølge Havforskningsinstituttet blir mengden fisk i områdene med seismikkskyting redusert med 50 til 80 prosent, skriver Einar André Friis-Olsen (14). Her fra skreifiske i Lofoten.

Si ;D-innlegg: Vi må si nei til oljeboring i Lofoten.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Myndighetene i Norge vurderer å foreta en konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten. Det er mange som er sterkt imot og av gode grunner. For det første har Lofoten natur av internasjonal viktighet. Med verdens største kaldtvannskorallrev og torskebestand, er havområdet utenfor Lofoten helt unikt.

Her finnes verdens største forekomster av torsk som kommer for å gyte. Og nå har fiskeegg vist seg å være enda mer sårbare for oljesøl enn det man tidligere hadde trodd. I tillegg finnes i dette området noen av Europas største sjøfuglkolonier, som også kan bli truet.

Les også

Si ;D: Det trenger ikke konsekvensutredes bare ​for​di oljekameratene​ ​er i flertall​

Kan få katastrofale følger

Dersom en konsekvensutredning fører til at man setter i gang oljeboring, er det stor fare for at disse naturverdiene kan ødelegges av oljesøl. En rekke forskere mener at oljeleting kan ha katastrofale følger for livet i havet ved Lofoten.

Før man setter i gang oljeboring må man først lokalisere oljen, noe som blant annet innebærer seismikkskyting. Seismikkskyting skremmer fisken og dreper store mengder plankton.

Ifølge Havforskningsinstituttet blir mengden fisk i områdene med seismikkskyting redusert med 50 til 80 prosent. Dette påvirker fiskerne og inntektene deres kan bli kraftig redusert.

Les også

Jeg har aldri tenkt at det å engasjere seg politisk er en moralsk plikt. Før nå.

Kortsiktig løsning

Frp og Høyre sier at oljeboring vil gi flere arbeidsplasser. Men hvis en ulykke skjer, noe som har skjedd før og kan skje igjen, vil det få store konsekvenser for lokalbefolkningen og alle som tjener til livets opphold gjennom havet.

Derfor mener jeg at fremtidens jobber må ligge i fornybare og naturvennlige ressurser. Oljen er bare en kortsiktig løsning.

Norge har underskrevet Parisavtalen om reduksjon av klimagassutslipp. Investeringer i olje vil ikke minske, men derimot øke klimagassutslippene.

Derfor må vi si nei til konsekvensutredning og oljeboring ikke bare i Lofoten, men også Vesterålen og Senja.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Klima
  2. Lofoten
  3. Oljebransjen