Hatet lever i beste velgående. Det er på tide å knuse det. | Tobias Drevland Lund

Vi må kjempe til minne om alle dem som er blitt ofre for høyreekstrem terror og rasisme.

Selv om jeg hverken var medlem i AUF eller befant meg på Utøya den forferdelige dagen i juli 2011, husker jeg ennå godt at det var en politisk oppvekker for meg, skriver Tobias Drevland Lund (24).
  • Tobias Drevland Lund
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Da jeg var 15 år, tok en høyreekstrem terrorist livet av 69 kamerater i AUF på deres sommerleir på Utøya. Det skulle for alvor «pushe» meg til å ta steget inn i politikken.

Politisk oppvekker

Selv om jeg hverken var medlem i AUF eller befant meg på Utøya den forferdelige dagen i juli 2011, husker jeg ennå godt at det var en politisk oppvekker for meg. AUF var blitt hovedmål for en høyreekstrem terrorists hatefulle ideer om «Eurabia» og den hvite rases overlegenhet.

Jeg, som mange andre, hadde venner på Utøya den dagen, og jeg er blitt venn med enda flere kamerater i AUF siden den gang.

Jeg hadde fra tidlig av vært interessert i politikk og visste at jeg hadde hjertet godt plassert på venstresiden. Nå ble det derimot umulig å sitte på gjerdet lenger. Jeg måtte engasjere meg aktivt i kampen for en bedre verden, for å hedre dem som ikke kom tilbake over Tyrifjorden med MS Thorbjørn.

Lever i beste velgående

Det mest skremmende er likevel at hatet som forårsaket 22. juli, lever i beste velgående den dag i dag. Phillip Manshaus som nylig ble dømt for drapet på sin adopterte stesøster og angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum, er helt åpenbart inspirert av den samme hatefulle og ytterliggående høyreekstremismen som også 22. juli-terroristen ble motivert av. Vi finner dette hatet igjen også på internett og i sosiale medier.

Det skumleste av alt er når enkeltutsagn fra sentrale politikeres uttalelser indirekte kan bidra til den samme tankegangen. Som når Frps Per-Willy Amundsen sa: « (...) Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes.»

Kampen mot rasisme har fått en oppblussing i kjølvannet av drapet på George Floyd i USA. Denne kampen må vi alle aktivt ta del i og koble sammen med kampen mot høyreekstremismen og fascismen. Til minne om alle dem som er blitt ofre for høyreekstrem terror og rasisme både her hjemme og verden over, må vi kjempe sammen til hatet er knust en gang for alle.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Her er andre Si ;D-legenders bidrag til serien «Femten i fremtiden»: