Mye skiller Abid Raja og meg, men vi har begge kjent rasisme på kroppen | Abdirahman Hassan

Rajas kronikk i Aftenposten 17. september skapte store overskrifter. I kronikken tar han et oppgjør med Frp og deres retorikk.

Jeg har prøvd å unngå å bli sett på som han «muslimske journalisten». Likevel må jeg innrømme at det til tider er vanskelig.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I en kronikk i Aftenposten skriver Abid Raja (Venstre) at «det er ingen anstendighet i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk». Kronikken kommer i kjølvannet av et intervju i NRK hvor Raja tok et oppgjør med regjeringspartner Frp, som han mener sprer «brun propaganda og fremmer rasisme». Han har mottatt både støtte og refs. På sin egen Facebook-profil har Raja i ettertid tatt selvkritikk for bruken av begrepet «brun propaganda».

Jeg er ikke alltid enig med Raja og har tidligere reagert på måten han har omtalt muslimske gutter på. Det er fornuftig og ryddig av ham å beklage ordbruken. Slike karakteristikker gagner ikke debatten og bidrar heller til det motsatte: et polarisert debattklima.

Abdirahman Hassan (21).

Likevel har jeg forståelse for hans frustrasjon fra et personlig ståsted. Det er mye som skiller Raja og meg. Vi har likevel til felles at vi er muslimer med minoritetsbakgrunn som er født og oppvokst i Norge. Vi betrakter oss som nordmenn. Vi kjenner ikke til noe annet hjem enn Norge. Men vi har begge kjent rasisme på kroppen.

Tar det personlig

Som journalist har jeg vært opptatt av å ikke nevne min religiøse bakgrunn i artikler jeg skriver, først og fremst for å beskytte meg selv. Jeg er opptatt av å fremstå profesjonell.

Jeg har prøvd å unngå å bli sett på som han «muslimske journalisten».

Likevel må jeg innrømme at det til tider er vanskelig, spesielt når fremtredende politikere kommer med utsagn som angår meg personlig.

Les også

Ikke fått med deg konflikten med Raja og Frp? Her får du striden på 1–2–3.

Når Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, i en kronikk hos NRK for eksempel påstår at det er «ingenting som tyder på at muslimer er en spesielt utsatt gruppe, hverken for terror eller hatefulle ytringer», tar jeg det selvfølgelig personlig.

Når tidligere justisminister og stortingsrepresentant for Frp, Per-Willy Amundsen, skriver at han «frykter for at et nytt korstog blir nødvendig», og attpåtil mener at «folkevandringen fra muslimske land bør opphøre», tar jeg det personlig.

Les også

Jon Helgheim (Frp): – Det er nok nå, Abid Raja!

Det samme gjør jeg når stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier at han er «skeptisk til muslimsk innvandring til landet vårt og til Europa». Eller når partileder Siv Jensen (Frp) i en kronikk i VG bruker begrepet «snikislamisering», et begrep som ikke har rot i virkeligheten.

For alle disse utsagnene handler jo om meg. De forsterker et bilde av «oss» og «dem».

Behov for å si ifra

Som mennesker blir vi påvirket av det andre sier og skriver om oss. Vi føler et behov for å si ifra at vi ikke finner oss i slike utsagn. I Vårt Land kunne vi nylig lese om hva den offentlige debatten om muslimer og islam gjør med en gruppe som sjelden kommer til orde i denne saken, nemlig muslimske barn.

Der uttalte Ayyan (12) følgende: «Jeg får med meg saker om angrep på muslimer og at folk ikke liker oss. Politikerne snakker nesten bare om oss og identiteten vår og sånn.» Hans jevnaldrende kompis var enig. Det var trist å lese om guttenes erfaringer.

Les også

Les innlegget som startet debatten: Abid Raja: – Det stinker av Frps retorikk

Som journalist mottar jeg henvendelser fra minoritetsungdommer. De forteller at de ikke kjenner seg igjen i bildet som skapes av dem i mediene eller i måten politikere omtaler dem på. De uttrykker frustrasjon og kjenner på den samme fremmedfølelsen som både Raja og jeg kjenner på.

Det må vi som samfunn ta alvorlig. Ingen barn skal sette spørsmålstegn ved sin tilhørighet i det norske samfunnet. Alle bør reflektere og tenke over måten vi omtaler mennesker og ulike grupper i samfunnet på. Det skylder vi generasjonen som vokser opp i dagens flerkulturelle Norge.

Skribenten har tidligere jobbet i Si;D-redaksjonen og er nå journalist i Vårt Land. Han skriver her på vegne av seg selv.


Ikke helt oppdatert på konflikten? Ta en titt på disse:


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.