Jenter dør, systemet strekker ikke til | Maria Bonita Igland

  • Maria Bonita Igland (21)
    Maria Bonita Igland (21)
NRK serien Innafor har avdekket et hemmelig nettverk av psykisk syke jenter som deler vonde følelser med hverandre på instagram. Her er programleder Vilde Bratland Erikstad. Ved siden av henne står Ingebjørg, som er med i dokumentaren.

Hvorfor er det sånn at jenter som sliter psykisk, finner mer trøst i et privat nettverk enn på kontoret til en behandler?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I løpet av de siste dagene har NRK avdekket et hemmelig nettverk av psykisk syke jenter som deler vonde følelser med hverandre på Instagram. 15 av disse jentene har begått selvmord de siste årene, halvparten av dem er yngre enn meg.

Funnene til NRK skremmer, men overrasker ikke. Sosiale medier er en arena hvor vi kan velge hvem og hva vi vil dele i skjulte nettverk. For mange ligger det en trygghet i at vi selv velger hvem vi vil invitere til å høre om nedturene våre.

Men nå er det kanskje på tide at vi som samfunn spør oss selv: Hvorfor er det sånn at jenter som sliter psykisk, finner mer trøst i et privat nettverk enn på kontoret til en behandler?

Tid er blitt politikk

Dagens helsevesen står overfor store utfordringer. Døgnplassene på psykiatriske avdelinger forsvinner, det prioriteres mindre penger til helsevesenet og mennesker kastes rundt i systemet basert på diagnosen sin.

Samtidig jobber ansatte på sprengt kapasitet og biter mer og mer i det sure eplet når de må avslå henvisninger.

Tid er blitt mer politisk enn noen gang. Det er mer åpenhet rundt psykisk helse, men likevel klarer ikke et politisk flertall å gi nok støtte til tiltakene mennesker trenger.

Fremdeles møter ungdommer en stengt dør når de trenger å snakke med skolesykepleier, og psykisk helsevern er styrt av en nyliberalistisk stoppeklokke som reduserer sårbare mennesker til svingdørspasienter. De blir kastet inn og ut av systemet.

Maria Bonita Igland (20)
Les også

Kia Kristoffersen er en del av det lukkede miljøet. Les hennes innlegg

Møte dem på deres arenaer

Skal vi klare å hjelpe unge som sliter psykisk og som føler at systemet svikter, må vi snakke om hvordan vi kan møte dem på deres arenaer.

Når ungdommer ikke ringer hjelpetelefonen, men fremdeles opplever at livet er så uholdbart, er det på tide å tenke nytt.

Samtidig må det satses mer på lavterskeltilbud som både avlaster spesialisthelsetjenesten og gjør veien til hjelp lettere.

Videre må vi sørge for en skolesykepleier som vet hvem alle elevene på skolen er, og miljøterapeuter som kan fange opp elever som sliter.

Tiltakene vi trenger, finnes. Nå trenger vi at politikernes vilje også gjør det.

Les også

Vi har på verdensbasis håndtert mer enn 800.000 innlegg om selvskading og selvmord siden februar, skriver Karina Newton i Instagram


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.