10 kjappe med FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud: - Klimastreikernes krav er helt feilslått

Dersom man skal redde kloden, må alle være på skolen og finne løsninger på morgendagens utfordringer, mener FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.

Streikende elever burde holde seg på skolen, mener FpU-lederen. Norsk olje og gass er nemlig en del av løsningen - ikke problemet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Hvem: Bjørn-Kristian Svendsrud, formann Fremskrittspartiets Ungdom

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene. Tirsdag 13. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten Si ;D og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.30.


1. I vår har tusenvis av skoleelever streiket for klimaet. Ville du ha streiket med dem dersom du var elev?

– Nei. Jeg syns det er veldig bra at elever brenner for politiske saker, men jeg mener streik er feil virkemiddel. Dersom man skal redde kloden, må alle være på skolen og finne løsninger på morgendagens utfordringer. Dessuten er klimastreikens krav helt feilslått. Norsk olje og gass er i mine øyne en del av løsningen, og ikke en del av problemet. Storbritannia hadde for eksempel aldri klart å bli kullfritt uten norsk gass.

2. I samme periode som elevene streiket, åpnet regjeringen for oljeleting i 90 nye blokker, blant annet i Barentshavet. Var dette riktig?

– Ja, uten tvil. Vi trenger verdens reneste olje og gassproduksjon i fasen over til et fornybart samfunn.

3. Når er det greit å betale bompenger?

– Bompenger er aldri greit. Hvis vi hadde fjernet enhver avgift på bil og vei, kunne bompenger vært en fin måte å finansiere veiene på, men så lenge vi har alle andre mulige avgifter på veiene våre, mener jeg dette er en dobbeltbeskatning som går utover de som har minst fra før.

4. Influensernes påvirkning på unge er blitt heftig debattert det siste året. Skal det være forbudt å reklamere for kosmetiske inngrep?

– Nei, forbud er ikke løsning. Hovedproblemet er jo hvorfor unge føler et behov for å utføre kosmetiske inngrep, når de er perfekte slik de er.

5. Er sentralisering av tjenester en uting?

– Denne regjeringen flytter statlige arbeidsplasser ut av Oslo-gryten. Sentralisering kan imidlertid være riktig for å styrke svake fagmiljøer. Kommunesammenslåinger mener jeg er klokt, vi har fremdeles for mange kommuner som er for små.

6. Skal politikerne bestemme hvor stor del av foreldrepermisjonen som skal tas av far og mor?

– Nei. Vi ønsker full frihet til familiene og vil ikke at staten skal ha en tvangstrøye over familiene som er tilpasset en politisk virkelighet og ikke en familievennlig virkelighet.

7. Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet i de store byene. Hva bør politikerne gjøre med det?

– Det viktigste vi kan gjøre, er å forenkle byggekravene enda mer, slik at det kan bygges små boliger til førstegangskjøpere. Det er også viktig ikke å innføre eller øke eiendomsskatt, ettersom det bare gjør det enda dyrere for ungdom å bo.

8. Er det en fordel for unge som skal i jobb, at det er mange midlertidige stillinger?

– Ja.

9. Jenter får bedre standpunktkarakterer enn gutter i alle fag unntatt kroppsøving. Hva skal til for at gutter skal gjøre det bedre?

– Det finnes ikke et enkelt svar på dette. Men noe som vil være viktig: Fleksibel skolestart, tett oppfølgning av hver enkelt elev, valgfritt sidemål og flere valgfag.

10. Er det like greit å tjene penger på å pleie eldre og syke som det er på å drive frisørsalong?

– Selvfølgelig. Et samspill mellom offentlige og private aktører er det som skal til for å få til et løft for eldreomsorgen. FpU mener at alle kommuner skal pålegges å konkurranseutsette hele eller deler av sykehjemstilbudet. Dersom man faktisk klarer å bruke mindre penger enn kommunene, skaper et bedre tilbud, sørger for at de ansatte har like gode eller bedre vilkår og i tillegg klarer å tjene penger på tjenestetilbudet, så har man jaggu fortjent det. Vi hadde aldri klart å redusere helsekøene hvis ikke det var for at private aktører hadde vært et supplement til det offentlige tjenestetilbudet. Det viktigste for meg er at pasienten får det beste tilbudet som mulig.

I morgen møter du AUF-leder Ina Libak i serien «10 kjappe».


Les også disse sakene: