Har du tenkt over hvorfor du drikker alkohol? | Morti Kvisvik

  • Morti Kvisvik (20)
Jeg har med tiden funnet flere personlige og gode grunner til ikke å drikke alkohol, skriver Morti Kvisvik (20), sentralstyremedlem i Juvente.

Vi som er avholds, føler ofte at vi må forsvare oss. Mens de som velger å drikke, kan leve uten spørsmål om hvorfor de velger å gjøre det. Hvorfor?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Jeg er avholds. Det vil si at jeg ifølge Folkehelseinstituttet er blant de ti prosentene i Norge som aldri har drukket alkohol. Valget gjorde jeg sært nok i en alder av 12 år, uten å begrunne det med annet enn at alkohol ikke var for meg, der og da.

Raskt fant jeg ut at dette var et nokså uvanlig valg. Folk stilte spørsmål om hvorfor jeg ikke ville drikke og sa at min mening kom til å endre seg med alderen. Jeg er ikke alene. Vi som er avholds, føler ofte at vi må forsvare oss, at vi alltid må ha en god grunn. Mens de som velger å drikke, kan leve uten spørsmål om hvorfor de velger å gjøre det. Hvorfor?

Morti Kvisvik (20) Sentralstyremedlem i Juvente.

Sosialt press

Drikkepress er noe vi alle har hørt om, og kanskje opplevd, en eller annen gang i livet. Drikkepresset er et sosialt press som handler om mer enn at en eldre person ber deg om å «smake litt»: Man ønsker ikke å falle utenfor.

Jeg var heldig nok til at jeg ikke brydde meg om det sosiale presset, hverken når det gjaldt klær eller alkohol. Derfor var det kanskje lettere å gå mot strømmen - jeg merket ikke hvor skadelig drikkepresset kan være. Men jeg vet at det er der.

Om man drar på en fest, er det forventet at man drikker. Om man velger å la være, vil det si at man enten skal kjøre eller at man er gravid. Selv når verten sier at det ikke skal være drikkepress på festen, blir det automatisk det når flesteparten drikker. Selv jeg har kjent på at det mest sannsynlig hadde vært enklere å dra på fester om jeg drakk alkohol. Presset er der.

Stigmatisering

De som ikke drikker, kjenner på et stigma. Lenge stigmatiserte jeg avholdsmennesker selv. Jeg trodde at en avholdsorganisasjon var en samling av ultrakonservative og veldig religiøse mennesker.

Da jeg ble med i Juvente, som er en avholdsorganisasjon for ungdom, fant jeg ut at dette slett ikke er sannheten. Organisasjonen var mangfoldig - full av aksepterende og herlige mennesker. Folk er folk. Ikke å drikke betyr ikke at man faller på den ene eller andre siden ideologisk sett.

Jeg har med tiden funnet flere personlige og gode grunner til ikke å drikke alkohol. Det ville vært dårlig for min helse, jeg har dårlig selvkontroll og alkoholindustrien er ikke noe jeg ønsker å støtte. Å la være er derfor det beste valget for meg.

Det finnes derimot andre som ikke ser gode grunner til å la være. Disse menneskene føler kanskje det er naturlig at de skal drikke, de tenker kanskje «hvorfor ikke?»

Men å drikke alkohol er også et valg. Jeg mener at man bør tenke like mye over hvorfor man velger å gjøre det, som folk som lar være, tenker over hvorfor de holder seg unna. Vi kan ikke bare følge strømmen.

Legg alkoholnormen til side. La folk gjøre sine egne valg!


Lese mer om samme tema?