Derfor bør Honours-programmet ved Universitetet i Oslo legges ned

  • Astrid Marie Foss Claussen
Debattanten mener at Universietet i Oslo (bildet) har opprettet et bachelorprogram «som vil øke forskjellene mellom studenter».

Hvorfor ha et studieprogram som gir ekstra hjelp til studenter som allerede er på topp?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

For noen år siden opprettet Universitetet i Oslo (UiO) et nytt bachelorprogram.

Ved det såkalte Honours-programmet får studenter ekstra hjelp, eget mentorteam og flere ressurser enn studenter ved andre studier.

Honours-programmet gir altså ekstra hjelp til de studentene som trenger det minst. Dette mener jeg øker forskjellene mellom norske studenter. Derfor burde vi legge det ned.

Feil å prioritere de faglig sterke

I det norske utdanningssystemet skal det legges vekt på like muligheter og forutsetninger. Derfor reagerer jeg på at en etablert utdanningsinstitusjon som UiO har opprettet et bachelorprogram som vil øke forskjellene mellom studenter.

Studentene som er en del av Honours-programmet, får hver sin mentor, egne lokaler for sitt kul og et tilbud om tverrfaglig undervisning.

Siden studieprogrammet appellerer til toppstudenter, betyr dette at man bruker store beløp på å gi goder til studenter som ikke trenger det. I stedet burde det vært omvendt. De demotiverte, svakerestilte studentene burde prioriteres.

Mange faller fra

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at omkring halvparten av norske bachelorstudenter ikke fullfører studieløpet sitt på normert tid (2019).

Derfor burde vi heller bruke penger på tiltak for å få flere studenter til å fullføre studiene på normert tid.

Det er heller ingen god investering for fremtiden å bruke mest ressurser på de allerede ressurssterke.

Gi ressurser til demotiverte

Alle studenter burde få den hjelpen de trenger. Dessverre kan ikke alle ha egne mentorer, og ikke alle er toppstudenter.

Vi må bruke de store pengene der de trengs mest. De med lavere motivasjon hadde antagelig gjort det bedre om de var mer motiverte. Kanskje den motivasjonen kunne ha kommet gjennom elitestudentenes veiledere?

Vi må sørge for at flere studenter fullfører sitt studieløp på normert tid, og at alle studenter får like muligheter til å lykkes. Det vil være best for studenter flest og for fremtiden.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!