Det er vi som blir skadelidende av pandemien

  • Hedda Bahmanyar
Det er mitt kull som blir offer i kampen om gjeve studieplasser og høyere utdanning, skriver Hedda Bahmanyar (18).

Jeg går i tredjeklasse på videregående. Ingen i mitt kull har hatt eksamen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Vi går nå inn i enda en ny fase av pandemien. Smittekurven stiger, og det er stadig usikkert hva morgendagen vil bringe. Mitt kull sitter midt i kaoset.

Jeg går mitt siste år på videregående skole. Mine medelever og jeg har det siste halvåret tilpasset oss den normale skolehverdagen vi egentlig skulle hatt de to siste årene. Slik får vi det altså ikke.

Etter kun et halvt år med vanlig skole i førsteklasse på videregående startet koronapandemien. Siden da har vi måttet tilpasse oss en uforutsigbar skolehverdag: mye hjemmeskole, svekket undervisningskvalitet og dårligere faglig grunnlag.

Likevel er det forventet av oss å gjennomføre en ordinær eksamen til våren. Er dette rettferdig?

Aldri hatt eksamen på videregående

Som avgangselever skal vi til våren 2022 trekkes opp i totalt fire eksamener. Hvis man ser bort ifra dem som har tatt privatisteksamen tidligere, har ingen av oss noen gang opplevd en eksamenssituasjon på videregående skole.

Våren 2021 ble det ikke avholdt eksamen for avgangselevene. På grunn av pandemien var ikke undervisningskvaliteten god nok.

Vi har hatt like lang fartstid med koronapandemien som avgangselevene 2021, og vi har tapt like mye av den undervisningen vi egentlig skulle få. Skal man likevel ikke ta hensyn til mitt kull?

Hedda Bahmanyar (18).

Den siste tiden har flere uttalt seg om eksamen. Enkelte elever som går i annenklasse på videregående, har ønsket eksamen. Dette fordi de frykter at de vil stille uforberedt til tredjeklasse uten. Altså frykter de at de skal ende opp som oss, som heller ikke har hatt eksamen på videregående.

I fjor fikk vi hverken god nok undervisning eller eksamen, men likevel er det vi som skal bli de skadelidende av denne pandemien.

Bakerst i køen

Elevene som går annenklasse på videregående i år, får tross alt et normalt år nå. De får god undervisningskvalitet, lite uforutsigbarhet og null hjemmeskole. Dermed får de et bedre faglig grunnlag. Det fikk ikke vi.

Nå sitter vi igjen med flere tunge fag som bygger på de fagene vi hadde i annenklasse. Flere har måttet ta igjen mye av det de ikke fikk gjennom undervisningen i fjor. I tillegg har store deler av timene i fellesfagene, som norsk og historie, foregått digitalt.

Hvordan kan man da rettferdiggjøre at vi skal ha eksamen i tredjeklasse når vi stiller dårligere i en rekke fag?

Mitt kull blir stilt bakerst i køen, og det virker som det er vi som blir ofrene i kampen om gjeve studieplasser og høyere utdanning. Hvem vet hva de kommende månedene vil bringe? Pandemien er tross alt ikke over.

Jeg oppfordrer derfor kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til å se hvor skadelidende mitt kull vil bli dersom vi skal trekkes opp til ordinær eksamen til våren.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!