Nå kommer kanskje koronapasset. Jeg er skeptisk.

  • Gabriel Hvarnes Wiedemann (20)
Koronapasset ligner mer på en diktatorisk avgjørelse enn noe man forventer i et demokrati, skriver Gabriel Hvarnes Widemann, fylkesformann i Oslo FpU.

Folk må selv få velge om de vil ta vaksinen eller ikke.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Med økende smitte i samfunnet er det mye som tyder på at koronapasset nå vil bli innført. Ved første øyekast kan dette virke positivt. Men det kan få store negative konsekvenser for folks frihet.

En del personer vil instinktivt oppleve passet som en frihetsgave, men jeg mener vi må se på det på en helt annen måte. Utgangspunktet er ikke at vi er født under statlig kontroll og delvis gitt frihet. Vi er født frie. Friheten er ikke noe vi blir gitt av «O store stat».

Splitter folket

Historisk sett finnes det uendelig av tilfeller hvor et samfunn har splittet folket mellom «oss» og «dem». Konsekvensene har vært fatale i mange av tilfellene. Skal vi kalle oss et demokrati, må innbyggernes grunnleggende rettigheter ivaretas.

Det inkluderer retten til å mene hva man vil og bestemme hvilke medisinske prosedyrer man vil utsette sin egen kropp for.

Å stenge enkelte grupper ute fra samfunnet er en skremmende utvikling. Dette ligner mer på en diktatorisk avgjørelse enn noe man forventer i et demokrati.

Nektes adgang

Ettersom jeg valgte å ta vaksinen, har denne debatten få praktiske konsekvenser for meg. Men det betyr ikke at jeg skal tvinge andre til å ta samme valg.

Folk må få velge selv. Men i praksis er det ikke valgfrihet om uvaksinerte nektes adgang til julebord og andre sosiale møtesteder, som restauranter og konferanser.

Hva kan konsekvensene bli ved å bli nektet adgang til samfunnets viktigste møteplasser? Hvor går etter hvert grensen for hvilke steder man skiller mellom de vaksinerte og «de urene»?

Mindre frihet

Hvis levebrødet ditt er å jobbe på sykehus, blir du nødt til å teste deg to ganger i uken. Kombinert med munnbindpåbud blir man kanskje den eneste man kun ser øynene på.

Begrunnelsen for å beskytte andre med koronapass er ikke god nok, ifølge Elling Ulvestad, professor ved pandemisenteret i Bergen. I et intervju på TV 2 sier han: «Vaksinen er ikke egnet til å hindre smitte. Det er ikke veldig stor forskjell på smittsomhet blant ikke-vaksinerte og vaksinerte.»

Det bekymrer meg dypt at mange anser koronapasset som noe utelukkende positivt. Gode intensjoner er ikke godt nok når konsekvensen er mindre frihet, kontroll og faren for dehumanisering av mennesker som tar selvstendige valg.

For det er nettopp det som holder på å bli konsekvensen av hva som skjer i dag.


Les også

Dette er regjeringens tiltak mot den økte koronasmitten

Les også

Aftenposten mener: Koronapass er på sin plass


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!