Skal vi endre stemmerettsalderen, synes jeg den bør heves

Mange unge vet ikke så mye som de tror de gjør, mener debattanten.

Politikerne sa nei til å senke stemmerettsalderen. Det var et viktig signal.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Stemmerett for 16-åringer styrker demokratiet, skrev Awaatef Abdullah Hassan fra Sosialistisk Ungdom på Si ;D forrige uke. Jeg er uenig.

1. juni stemte et flertall på Stortinget nei til å innføre stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg. Hassan skriver at 1. juni 2022 derfor ble en skuffelse, selv om et flertall på Stortinget allerede hadde gjort det klart at de kom til å stemme imot.

Ikke nødvendigvis positivt

Videre peker hun på en rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Der har forskerne sett på resultatet av to prøveordninger med stemmerett for 16- og 17- åringer ved lokalvalg i 2011 og i 2015. Hassan mener rapporten viser at resultatene var positive.

Jeg er ikke enig. I rapporten kommer det blant annet frem at valgdeltagelsen var høyere enn i aldersgruppen 19–25, og at det er små forskjeller når det kommer til hvilke partier ungdommene og de voksne stemmer på. Dette er ikke nødvendigvis positivt. 16- og 17-åringene kan for eksempel ha stemt basert på hva venner og familie gjør.

Rapporten viser også at det ikke er noen indikasjoner på at de som får stemmerett i en alder av 16 eller 17 år, er mer tilbøyelige til å stemme senere i livet. «Resultatene tyder derfor ikke på at en senket stemmerettsalder vil ha en positiv effekt på valgdeltagelsen på lang sikt, slik en del hadde ønsket», står det i rapporten.

Viktig signal

Ved ikke å senke stemmerettsalderen forteller man dessuten unge at de ikke er så smarte og vet så mye som noen kanskje tror de gjør. Det mener jeg er viktig.

Jeg er også redd for at å senke stemmerettsalderen kan gjøre samfunnet mer sårbart for radikale endringer under kriser eller uforutsigbare tider. Frontallappen, den delen av hjernen som hjelper oss med å vurdere risiko og konsekvenser, er ikke ferdig utviklet før i 20-årene.

Da vi diskuterte dette på skolen, sa en av lærerne mine at «de som vil senke stemmerettsalderen, har ikke vært lærer i videregående skole.» Jeg tror han har et godt poeng.

Skal vi endre stemmerettsalderen, synes jeg den bør heves.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!