SiD

Derfor bør vi dusje etter gymtimene

Jorunn Spord Borgen og Gro Rugseths argumenter mot dusjing hviler på et svakt grunnlag, og stiller ikke de viktigste spørsmålene.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Skoleledelsen og elevrådet på alle landets skoler må videre jobbe med at ingen elever skal vegre seg mot fellesdusj, skriver Leon Bafondoko (16). Foto: Fotolia/NTB Scanpix

Dusjing etter gymtimene handler om personlig hygiene og velvære. Det å dusje naken sammen med sine klassekamerater kan være en prøvelse for noen, men det handler om at vi som mennesker må bli tryggere på oss selv.

Skaper felleskap

En klasse som er trygg på hverandre og har et godt sosialt miljø, opplever dusjing etter gymmen som noe sosialt. Det fremmer felleskapsstemningen når noen slår på musikk og det blir allsang i dusjen og gymgarderoben.

Les også:

Les også

Derfor mener vi at dusjing etter gymmen bør droppes

Nylig skrev Jorunn Spord Borgen og Gro Rugseth at dusjing etter gymtimen er unødvendig i Aftenposten. Men argumentene deres hviler på et svakt grunnlag og stiller ikke de viktigste spørsmålene rundt problematikken for elevene, som ikke ønsker å dusje. Deres argumenter går nemlig ut på at noen elever gruer seg, og at dusjingen stjeler for mye tid.

Her mener jeg de bommer. Skolene må heller begynne å sette mer fokus på hvorfor elevene ikke er trygge nok på kroppen sin, og på hverandre som en felles klasse.

Et økende kroppsfokus

Gymfaget er til for at elever skal oppleve at det er morsomt å være i fysisk aktivitet. Samtidig skal elevene kjenne på en mestringsfølelse etter gymtimen. Gymfaget er mer enn kun direkte fysisk aktivitet. Det handler også om hvordan kroppen blir påvirket etterpå. I dagens samfunn er det dessverre mye fokus på kropp, og ungdommer føler et press vi som samfunn må bidra til å bryte ned.

Skolene må heller begynne å sette mer fokus på hvorfor elevene ikke er trygge nok på kroppen sin

Elevene må lære seg å bli tryggere på sin egen kropp. Målet må være at de skal føle at det er helt naturlig å dusje og se at andre mennesker er forskjellige — fordi vi alle er skapt til å bli unike mennesker. Skoleledelsen og elevrådet på alle landets skoler må videre jobbe med at ingen elever skal vegre seg mot fellesdusj, fordi de frykter å bli fotografert, eller å få uakseptable kommentarer fra andre elever. Under slike situasjoner må skolen ta nettvett og mobbing på alvor, og gi elevene kunnskap om det.

Andre utfordringer

Aktivitetsnivået og innsatsen elevene gir i gymfaget kan kanskje synke hvis elevene ikke får dusje etter timer. Det skapes heller ikke et godt læringsmiljø i klassen, når flere lukter vondt blant sine medelever og lærere. Det vil også skape utfordringer for elevene på barneskolen og ungdomsskolen hvis de ikke må dusje etter gymtimene gjennom hele grunnskolen, men plutselig må begynne å gjøre det på videregående.

Les også:

Les også

«Droppe dusj etter kroppsøving? Æsj!»

Til syvende og sist handler denne debatten om en ting: Hvilket forhold ønsker vi at våre ungdommer skal ha til kroppshygiene og trygghet overfor egen kropp?

Les også

Dusjing etter kroppsøving er unødvendig. Dropp det.

Les også

Droppe dusj etter kroppsøving? Æsj!

Leon Bafondoko (16)

Relevante artikler

 1. SPORT

  Ikke alle familier har råd til at barna kan drive med idrett. Det vil denne gjengen gjøre noe med.

 2. DEBATT

  Mer fysisk aktivitet i skolen redder ikke folkehelsen

 3. SID

  Zuhayr (17): «Den dagen jeg fant ut at jeg var svart»

 4. OSLOBY

  Tilbyr tiendeklassinger i Groruddalen et ekstra skoleår

 5. DEBATT

  Kronikk: Kjære fremtidige førsteklassing. Vi får ikke nok tid sammen, du og jeg

 6. SID

  To mobbeombud: Foreldre, i deres hus er det ikke greit at alle bortsett fra én inviteres hjem