Blir man mindre krenket med et gevær i hånden? | August Jambak

En lærer har nå ingen muligheter til å gripe inn uten at en elev kan oppleve seg krenket av det. Dette vet ungdommer å utnytte, skriver August Jambak (20).

Si ;D-innlegg: Hvis skolen lærte litt av militæret, hadde mange sluppet å gå på Bjørknes som angrende 25-åringer.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I august i fjor kom paragraf 9 A-5 i opplæringsloven. Den sier blant annet at lærere alltid skal melde fra om de opplever at en elev blir krenket, og elever kan lett klage om at de blir det. Er det sånn vi blir forberedt på livet, eller gjør det oss til lettkrenkede aspeløv?

Det slo meg rett etter endt skolegang. Jeg sto i Garden og ble skreket opp i ansiktet av en sersjant: Jeg hadde aldri funnet meg i dette på videregående.

Uvant med disiplin

Når en sersjant skriker meg opp i ansiktet, er det ikke fordi vedkommende vil meg vondt. Tvert om. Hvis jeg har våte sokker under vinterøvelsen, setter jeg ikke bare meg selv i fare, jeg setter hele toppen min i fare. En soldat med forfrysninger på bena, kan ikke være med å støtte troppen sin, men blir tvert om en byrde. Derfor aksepterer jeg også refsen og tar meg sammen neste gang.

Hadde en lærer refset en elev på samme måte, ville han sannsynligvis fått sparken.

Skolen og Forsvaret er kanskje to ytterpunkter, men begge er jo et fellesskap og har som oppgave å lære opp unge mennesker. Jeg mener ikke at lærere skal begynne å skrike mer. Utdanningsløpet er og skal være forskjellig. Men kanskje har skolen noe å lære?

Ros og mild dulting

Jeg var ikke en perfekt elev på skolen. Motivasjonen min, spesielt i realfag, var ikke på topp. Men jeg vil påstå at hvis jeg hadde lagt ned den samme innsatsen som jeg gjorde i Forsvaret, da vil jeg gjort det betydelig bedre. Om jeg hadde fått det lille ekstra dyttet og lærerne hadde mulighet til å gi meg det, hadde jeg gjort det bedre?

Jeg vet at lærerne ville mitt beste, men hvilken mulighet hadde de til å få meg til å yte mitt beste, utover ros og mild dulting? Ingenting.

En lærer har nå ingen muligheter til å gripe inn uten at en elev kan oppleve seg krenket av det. Dette vet ungdommer å utnytte. Derfor er det også nesten fritt frem for enkeltelever å ødelegge for hele klassen eller bare for seg selv.

Disiplin og lederskap

I Forsvaret er disiplin og sterkt lederskap essensielt for å overleve i en eventuell krise eller krig. På skolen skal vi forberede oss på noe som forhåpentlig er mye mer relevant: livet.

Lærere har utdanning, erfaring med voksenlivet og kunnskap som kommer oss elever til gode senere i livet. Burde ikke de da få mer spillerom til å utøve den kunnskapen og kanskje få bruke litt strengere midler og få mer autoritet? Så slipper kanskje flere elever å gå på Bjørknes som angrende 25-åringer?

Hadde skolens regler gjeldt i forsvaret, da hadde ikke Forsvaret fungert. Er ikke det et tankekors?

Les også:


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.