Minoritetskvotering kan motvirke segregering og rasisme | Sarah Zaid

Ved å gi forrang til en underrepresentert gruppe, oppnår vi en rettferdig fordeling, skriver debattanten.

Si ;D-innlegg: Før politikerne klarer å iverksette tiltak som motvirker segregeringen, kan vi ikke skryte av et mangfoldig og likestilt Norge.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Noen skoleklasser i Oslo består nesten bare av elever med minoritetsbakgrunn. For å få et reelt mangfold, er politikerne nødt til å splitte opp etniske grupper.

Kvotering som i utgangspunktet brukes for å motvirke diskriminering, blir av mange ansett som en form for diskriminering. Noen vil si at det hindrer de mest kompetente og kvalifiserte i å få studieplasser, verv og jobber.

Men hva er det man egentlig mener når man påstår at en kvotering på 50 prosent kvinner eller minoriteter hindrer de mest kompetente i å få en jobb?

Jo, at de mest kompetente til å utføre denne jobben ikke er kvinner eller minoriteter!

Viktigere enn noensinne!

I det siste har det vært en del snakk om den «blendahvite» regjeringen hvor det ikke finnes en eneste statsråd med flerkulturell bakgrunn.

Fraværet av flerkulturelle erfaringer og perspektiver i maktapparatet er svært bekymringsverdig.

Med en økende segregering i hovedstaden er integreringsarbeidet viktigere enn noensinne. Da hjelper det lite med en kritthvit regjering.

Det er lettere å ha tillit og troverdighet til en person som representerer din bakgrunn, en som kjenner både problematikken og gleden ved det å være flerkulturell.

Hindrer diskriminering

Kvotering handler om å sette en fast kvote for hvor høy andel av den underrepresenterte gruppen som skal inneha bestemte posisjoner.

Samtidig skal man sørge for at det iverksettes tiltak som sikrer at kvoten fylles opp. Det er et midlertidig og effektivt virkemiddel med et enkelt formål: likestilling.

Det er lettere å ha tillit og troverdighet til en person som representerer din bakgrunn, en som kjenner både problematikken og gleden ved det å være flerkulturell.

Ved å gi forrang til en underrepresentert gruppe, oppnår vi en rettferdig fordeling. Samtidig hindrer man diskriminering og rasisme ved at ulike etniske grupper er i direkte kommunikasjon.

Finnes allerede på OsloMet

Tilsvarende kvotering på segregerte videregående skoler kan ha samme effekt. 21 grunnskoler i Oslo har over 70 prosent minoritetselever.

I enkelte skoleklasser på vestkanten finnes det ikke en eneste flerkulturell elev, mens noen skoleklasser på østkanten kun består av flerkulturelle ungdommer.

Å blande elevene gjennom kvotering kan reversere segregeringen. Minoritetskvotering finnes allerede på bachelorstudiet i journalistikk på OsloMet.

Det var først Sveriges ledende journalistutdanninger som innførte minoritetskvotering som en følge av at svært få journalister hadde flerkulturell bakgrunn.

Før politikerne klarer å iverksette lignende tiltak som motvirker segregeringen i landet, kan vi ikke skryte av et mangfoldig og likestilt Norge.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.