Vi går en ny skole i møte

Elevorganisasjonen er positiv til lærerløftet og at elever får evaluere undervisningen, skriver Liv Holm, leder av Elevorganisasjonen

Norske elever kan være fornøyd med mye av den kommende kunnskapspolitikken, men det er fortsatt rom for forbedring.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Høyre og Fremskrittspartiet har nå lagt frem sin regjeringsplattform hvor de la fram sine planer for Norge de neste fire årene. De viser tydelig at de har ambisjoner, og legger stor vekt på kunnskap. Med den nye regjeringen vil det skje endringer i skolen. Regjeringen legger frem mange tiltak de ønsker å innføre, som at fritt skolevalg og undervisningsevaluering endelig innføres i skolen. Erklæringen sier mye om masse, men hva har det egentlig å si for oss som elever?

Grunn til å være fornøyd

Norske elever har god grunn til å være fornøyd med mye av politikken som ble lagt frem i regjeringserklæringen. Mer fokus på lærerne, bedre oppfølging av elever med lese— og skrivevansker, tiltak mot mobbing og store endringer for elever på yrkesfag er noen av lovnadene vi gleder oss til å se. Særlig satsningen på yrkesfagene våre og lærerne tar for seg to store utfordringer i skolen: antall elever som faller fra på yrkesfag er skyhøyt, samtidig som vi opplever varierende kvalitet i den norske lærerstaben. Noen av løsningene er mer fleksible og virkelighetsnære yrkesfagsløp som motiverer elevene og etter- og videreutdanning av lærere.

afp000523458_2-1hx69Pt1mt.jpg

I dag opplever vi at mange av lærerne våre slutter i skolen til fordel for andre yrker. Det ønsker regjeringen å demme opp for ved å gi lærerne mer tid til å undervise, gi de bedre tilbakemeldinger ved å la elevene evaluere undervisningen, og ikke minst ved å innføre «gulrøtter» for gode lærere i form av ulike karriereveier og økt lønn.

Savner satsning på rådgivning og skolehelse

Selv om regjeringserklæringen tar opp mange av de emnene som skal gjøre norsk skole enda bedre, savner vi også mye. Både rådgivningstjenesten og skolehelsetjenesten skriker etter forbedringer, uten av regjeringen kommer med konkrete tiltak. En god rådgivningstjeneste og skolehelsetjeneste er helt avgjørende for at elevene og skolen skal ha et god skolemiljø. Det skulle vi ønske regjeringen tok mer på alvor.

Som en elevorganisasjon er vi opptatt av at hver enkelt skole skal være en god skole. Vi tror heller ikke på at offentliggjøring av alle prøveresultater gjør skolene bedre, vi tror at det gjør skolen til et sted for konkurranse. Skolen skal ikke være en arena for konkurranse, men en arena for læring. Ved å offentliggjøre prøveresultater fra hver enkelt skole, kan det føre til en økt konkurranseutsettelse av både læresteder og elever. Er det virkelig den kunnskapsskolen vi ønsker?

Uansett gleder vi oss til å samarbeide med den nye regjeringen og vi er klare til å kjempe for sakene elevene i Norge brenner for.