SiD

Ella, Ellisiv og Ea, takk for at dere varsler | Hanne Bjurstrøm

  • Hanne Bjurstrøm
    Hanne Bjurstrøm
    Likestillings- og diskrimineringsombud
Disse historiene tyder på at lærere og skoleledelse ikke jobber godt nok for å forebygge seksuell trakassering mellom elever, skriver Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.

Jeg vil møte dere og høre mer.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Kjære Ella, Ellisiv og Ea. Takk for at dere varsler om at jenter på ungdomsskolen blir omtalt som «hore», «billig» og «pulbar» av medelever i Si ;D 4. mars.

Dette gjør meg opprørt og lei meg. Og dette er seksuell trakassering. Dessverre tror jeg det skjer på alle skoler.

Les også

Jentenes innlegg: «Billig» og «pulbar» – #metoo kom aldri til skolegården

Lærerne bagatelliserer

Det er svært alvorlig at unge jenter reduseres til seksualiserte objekter, noe som er stikk i strid med det vi ønsker at samfunnet vårt skal være.

Hadde dette skjedd på en arbeidsplass, kunne det ført til oppsigelse eller andre sanksjoner.

Som 14-åring er det også kort tid til både vernepliktstjeneste og arbeidsliv. Hvis lærere svarer at gutter bare er sånn, eller at det sikkert bare er tull, bidrar lærerne til å bagatellisere seksuell trakassering.

Jeg inviterer til møte

La meg understreke at skolene er forpliktet til å forebygge seksuell trakassering. Disse historiene tyder på at lærere og skoleledelse ikke jobber godt nok for å forebygge seksuell trakassering mellom elever.

Jeg har som mål å holde kurs for mobbeombudene og elev- og lærlingombudene i forebygging av seksuell trakassering i skolen.

Jeg vil gjerne ha dere med i planleggingen av disse kursene. Derfor vil jeg invitere dere til et møte hos meg slik at jeg kan høre deres erfaringer og tanker om hvordan vi kan styrke arbeidet mot seksuell trakassering i skolen.

Les også

Intervju med debattantene: Gutter vedder om «brystkløft». Jenter blir kalt «hore» allerede på barneskolen.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Seksuell trakassering
  2. Skole og utdanning
  3. Diskriminering