SiD

Nei, presset på ungdom er ikke sunt | Emily Nerland

  • Emily Nerland (17)
    nestleder, Oslo Grønn Ungdom

Vi vokser opp i et samfunn der vi skal strebe etter det uoppnåelige, skriver Emily Nerland (17). Foto: Image Point Fr / Shutterstock / NTB scanpix / privat

Si ;D-innlegg: Ungdom overreagerer ikke fordi vi er late.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Marie (16) skrev torsdag 8. februar på Si ;D om presset ungdom føler på. Jeg er enig i at vi ikke må kaste bort livene våre på å være misfornøyde med oss selv.

Men oppfatningen hennes om at presset på ungdom er «sunt», er rett og slett feil.

Jentene sliter

Kropps- og karakterpresset gjør at mange ungdommer sliter psykisk. I dag sliter hver tredje jente mellom 15 og 16 år med selvbildet.

Da er ikke problemet at ungdom overreagerer fordi vi er late. Vi vokser opp i et samfunn der vi skal strebe etter det uoppnåelige.

Undervektige og retusjerte modeller blir for mange et skjønnhetsideal som dyttes på oss fra barndommen av gjennom reklame, sosiale medier og kleskjedens små størrelser.

Vi kan ikke bare forvente at ungdom «skjønner» at det ikke er noe å strebe etter.

Karakterpresset i skolen er også bygget på et galt premiss: at alle må utdannes som akademikere.

Skolen tar ikke hensyn

I dag tar ikke skolen hensyn til at vi har forskjellige egenskaper. Noen er gode i kunst, andre i fysikk. Da må skolen ta ansvar for å fremme det beste i alle ved å ha mer kreativitet og praktiske fag i grunnskolen.

Det er ikke først og fremst ungdom som må slutte å prøve å være perfekte, det er samfunnet som må slutte å fortelle oss at vi må være det.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Kroppspress
  3. Ungdom