Jeg ser folk bruke elven som søppelkasse | Stian Skjelstad

Åtte av verdens ti mest søppelfylte elver ligger i Asia. Her kan norsk bistand gjøre en endring.

Si ;D-innlegg: Norsk bistand må stille krav til forurensningen i Sørøst-Asia.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Livet i havet henger i en tynn tråd, med mindre vi innser at det ikke bare er bedriftene og budsjettene som trenger forandring.

Norsk bistand teller

Norge er en liten brikke i det store puslespillet som er havforsøpling, men vi har fremdeles mye å si. Hvordan? Gjennom bistandspolitikken. I januar 2018 fikk Norge en egen minister med utvikling som eneste ansvarsområdet. Jeg har fulgt arbeidet tett siden den gang og skal si meg ganske glad for at Norge går foran som godt eksempel på internasjonalt arbeid mot marin forsøpling. Likevel er det en vei å gå.

Det trengs et holdningsskifte for å få til god miljøpolitikk. I dette øyeblikk er jeg på rundreise gjennom landsbygda i Sørøst-Asia, og man ser stor variasjon i holdninger overfor miljøet.

Selv om storbyer produserer mer søppel, er vi heldige med en ting, nemlig at mye av søppelet samles, ofte på landfyllinger. Dette gjør det håndterbart i tiden fremover. På landsbygda er det derimot annerledes.

Elven som søppelkasse

Store deler av Indonesia, Malaysia, Kina, India, Thailand og Vietnam er fortsatt lite urbant. I motsetning til de store byene benytter landsbygda seg av en annen måte å håndtere søppel på. De bruker elvene og kanalene. Slik ender søppelet deres til slutt opp i havet.

I veikantene brennes tomflasker, metallbokser, matrester og alt av søppel, før restene kostes ut i kanalene. I elvene tømmes restene av gamle urner og alt søppelet man kastet fra seg før man gikk inn i moskeen, kirken eller tempelet.

Religiøse ritualer som begravelser og feiringer av høytider bruker ofte kanalene og elvene flittig. Å se tusenvis av små lys flyte av gårde er vakkert i øyeblikket, men få tenker over hva som skjer etterpå.

Les også

Flytende søppeldynger truer verdenshavene

Sammen flyter all plast, metall, tøy og annet søppel ut i de store elvene som bringer det ut i havområdene rundt Bali, Lombok, Phuket, Maldivene og andre perler av marint liv.

Still krav

Vi regner med at 90 prosent av all plasten i havet kom dit fra kun ti elver. Åtte av disse ligger i Asia. Avfallshåndtering og holdninger, spesielt rundt de store elvene og på landsbygda, må stå sterkere i bistandspolitikken.

Om vi skal klare å beholde livet i havet er vi nødt til å stille større krav til disse områdene, finne løsninger på håndtering av søppelet og ta en runde rundt bruken av elvene og kanalene til religiøse ritualer. Nå, før det er for sent.

Etter publisering ble redaksjonen gjort oppmerksom på at Stian Skjelstad sitter i Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.