SiD

Vi som har ansvar i ungdomsorganisasjoner, må skape tillit | Iver Daaland Åse

  • Iver Daaland Åse (17), sentralstyremedlem i Humanistisk Ungdom
Jeg har ett ganske enkelt håp, det er at folk skal tørre ta kontakt med oss i ansvarsposisjoner om noe skulle skje, skriver Iver Daaland Åse (17).

Si ;D-innlegg: At overgrep og seksuell trakassering skjer, vet vi, men i hvor stor grad blir dette tatt opp i organisasjonene?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Norge har utrolig mange ungdomsorganisasjoner - møteplasser for ungdom som har en felles interesse eller et felles mål.

For mange er dette en trygg plass som betyr mye. Men hva gjør man når en opplever noe som skaper en sterk utrygghet på en ellers så trygg arena?

Hodet kaldt

På grunn av #Metoo-kampanjen har det den siste tiden kommet frem i lyset at overgrep og seksuell trakassering skjer på alle arenaer - i for eksempel medier, store bedrifter og ja, ungdomsorganisasjoner.

At overgrep og seksuell trakassering skjer, vet vi, men i hvor stor grad blir dette tatt opp i organisasjonene? Som en del av ledelsen i en organisasjon har man flere viktige ansvar.

Les også

#stilleforopptak: 590 norske kvinnelige skuespillere tar et oppgjør med ukulturen i norsk TV, film og teater

Ett av disse er blant annet å bidra til å løse problemene innad i organisasjonen. Overgrep og seksuell trakassering er langt ifra lett å håndtere, men her er det viktig å holde hodet kaldt.

Ta rollen seriøst

Blir man utsatt for et overgrep på en arena hvor en egentlig skal føle seg trygg og kunne være seg selv, er det viktig å ha en ansvarsgruppe en føler tillit til.

Enda viktigere er det at denne ansvarsgruppen lever opp til denne tilliten. Hvordan skal en klare å føle seg trygg på en arena som dette, om en ikke har noen å si ifra til om noe skjer?

Les også

KrFU-politiker Hedvig Halgunset (18) : – Det kan være direkte ubehagelig for unge kvinnelige politikere på enkelte sammenkomster

Vi som tillitsvalgte i alle ungdomsorganisasjoner må ta vår rolle seriøst. Om noen viser oss tillit og forteller om noe som har skjedd, er det viktig at vi handler riktig og behandler problemet med den seriøsiteten det tilsier.

For hvordan kan en føle seg trygge på en slik arena uten noen som tar ansvar?

Ett håp

Miljøet i ungdomsorganisasjoner generelt er godt i Norge, og det er jeg veldig glad for. Men derfor er det enda viktigere at vi ikke prøver å skyve problemene vi ser, under teppet.

Jeg har ett ganske enkelt håp, det er at folk skal tørre ta kontakt med oss i ansvarsposisjoner om noe skulle skje. Dette er tross alt et verv vi har valgt å ta - med alt ansvar dette måtte medfølge!

Jeg forventer at andre tillitsvalgte i andre organisasjoner (og mine egne for den saks skyld) skal ta ansvaret like seriøst.

Det er vår jobb å skape et trygt miljø for medlemmer og deltakere i vår organisasjon.


Les også disse sakene:

Les også

  1. KrFU-politiker Hedvig Halgunset (18): – Det kan være direkte ubehagelig for unge kvinnelige politikere på enkelte sammenkomster

  2. Kronikk av anonym kvinne: «Vi som varslet om Giske»

  3. Holdningsforskere: – #Metoo er en form for tidsskifte


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Seksuell trakassering
  2. Overgrep
  3. Frivillighet