Jeg vil oppfordre alle mennesker i Norge til å sette mer pris på det vi har | Julie Fink

Hvis vi nordmenn klarer å tenke utenfor boblen vi lever i, og se det større bildet, vil vi kanskje forstå at vi ikke må ta alt for gitt, skriver Julie Fink (15).

Si ;D-innlegg: Vi har mer enn det vi trenger. Vær takknemlig for å leve i verdens beste land.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Vi nordmenn lever i et samfunn der vi har alt det vi trenger. Vi bor i et praktfullt og fredfullt land, med flott natur og et folk som står sammen.

Nordmenn lever i et demokrati med ytringsfrihet, sikre velferdsordninger og gode levevilkår. Vi har alt vi trenger, om ikke også enda mer.

Vi må ikke ta alt for gitt, men sette pris på det vi faktisk har!

Menneskene som lever i Norge, er født med et trygt og sikkert sikkerhetsnett. Vi har et samfunn som fanger opp mennesker som faller utenfor.

Det er gode velferdsordninger som for eksempel trygd og støtteordninger. Vi har gratis tilgang til sykehus, rett til gratis skolegang, arbeidsledighetstrygd og pensjon.

Si det vi mener – høyt

Det store flertallet av ungene våre må ikke gjennom en metalldetektor før de skal inn på skolen, fordi vi er frie mennesker som lever i trygghet.

Velferdssamfunnet er vårt samfunn – et samfunn der folks levestandard, utdanning og helse sikres.

Norge har opp til flere ganger blitt rangert som et av verdens beste land å leve i. Det er lov å ha teite meninger og det er lov til å si, skrive, tenke og mene det vi vil. Høyt.

Ytringsfrihet gir oss mennesker retten til å ytre vår mening. Alle har samme mulighet til å lykkes, ta utdanning og bli det en vil, uavhengig av kjønn, økonomi og bakgrunn.

Hvis vi nordmenn klarer å tenke utenfor boblen vi lever i, og se det større bildet, vil vi kanskje forstå at vi ikke må ta alt for gitt.

Samhold og fellesskap

Vi som bor i Norge har det så mye bedre enn mange av dem som bor i andre land, og vi må verdsette denne friheten. Fattigdom og krig herjer i store deler av verden, samtidig som vi ikke aner frykt og fare, men lever i harmoni og rikdom.

Livet vi lever i Norge, er ganske enestående i verdenssammenheng både økonomisk og sosialt.

Nordmenn har gode levevilkår, der menneskerettighetene blir ivaretatt, et godt styresett og en sterk økonomi.

Vi har et samhold og en slags fellesskapsfølelse som preges av omsorg, frihet, ærlighet, god helse og familie.

Jeg vil oppfordre alle mennesker i Norge til å sette mer pris på det vi har,
og ikke ta alt for gitt.

Vi har mer enn det vi trenger. Vær takknemlig for å leve i verdens beste land.


Les også

Dette er det aller dyreste landet i verden å bo i. Det er ikke Norge.